نمایش 9 24 36

فیوز EFEN NH

400 - 1 500
برند: EFEN
 • Class:Class gG

 • Configuration:chip

 • Configuration:chip, miniature

 • Configuration:NH

فیوز MERSEN NH

برند: HENLEY
 • Class:Class gTr, Class aM, Class gG

 • Configuration:NH

 • Configuration:SMD

 • Type:resettable

فیوز SOCOMEC NH

0.16 - 1 250 A
برند: SOCOMEC
 • Applications:for electric motors

 • Class:Class gG, Class aM

 • Class:Class RK5

 • Configuration:cylindrical

 • Configuration:NH

 • Other characteristics:low-voltage

 • Type:time delay

فیوز YUEQING NH

برند: YUEQING
 • Applications:for electric motors

 • Class:Class gG

 • Configuration:NH

فیوز استوانه ای GAVE

0.5 - 125 A
برند: GAVE
 • Class:Class gG

 • Configuration:cylindrical

 • Type:current-limiting

فیوز استوانه ای LITTELFUSE

SPXV series
برند: LITTELFUSE
 • Applications:for photovoltaic applications

 • Applications:for semiconductors

 • Configuration:cylindrical

 • Configuration:Diazed, neozed

 • Other characteristics:DC

 • Type:fast-acting

فیوز با شاخه های اتصال AE

برند: AE
 • Applications:automobile

 • Configuration:cylindrical

 • Configuration:for printed circuit boards

 • Configuration:plug-in

 • Other characteristics:ceramic

فیوز با عملکرد سریع ABB

2 - 1 250 A, 500 - 690 V | OFA series
برند: ABB
 • Class:Class aM

 • Configuration:NH

 • Other characteristics:for photovoltaic applications, DC

 • Type:fast-acting

 • Voltage level:low-voltage

فیوز با عملکرد سریع CAMDEN

برند: CAMDEN
 • Applications:for lighting

 • Class:Class gPV

 • Configuration:cartridge

 • Other characteristics:brass

 • Other characteristics:power

 • Other characteristics:silicone

 • Type:fast-acting

فیوز با عملکرد سریع SCHURTER

UMK 250
برند: SCHURTER
 • Other characteristics:ceramic

 • Type:fast-acting

 • Type:fixed

 • Type:replaceable

فیوز با عملکرد سریع SIEMENS

SITOR HRC
برند: SIEMENS
 • Applications:for semiconductors

 • Class:Class gR, Class gS, Class aR

 • Class:Class gTr, Class aM, Class gG

 • Configuration:NH

 • Configuration:SMD

 • Type:fast-acting

 • Type:resettable

فیوز با عملکرد سریع TE

0402 series
برند: HENLEY
 • Applications:for photovoltaic applications

 • Class:Class gPV

 • Configuration:NH

 • Configuration:SMD

 • Other characteristics:DC

 • Type:fast-acting

فیوز با عملکرد سریع WEG

100 kA, max. 690 VAC
برند: WEG
 • Class:Class aR

 • Configuration:NH

 • Other characteristics:high-speed, ceramic

 • Type:fast-acting

فیوز حرارتی COMESTERO

DF
برند: COMESTERO
 • Configuration:blade, cartridge

 • Configuration:miniature

 • Other characteristics:ceramic

 • Type:thermal

فیوز حرارتی DF

400 - 690 V, 0.5 - 125 A
برند: DF
 • Class:Class gG

 • Configuration:cylindrical

 • Other characteristics:power, ceramic

 • Type:thermal

فیوز حرارتی ELMWOOD

D series
برند: ELMWOOD
 • Class:Class CC

 • Configuration:axial

 • Configuration:cylindrical

 • Configuration:for printed circuit boards

 • Type:thermal

 • Type:time delay, current-limiting

فیوز حرارتی SCHALTBAU

 
3 000 V | ZH 437 K-H
برند: SCHALTBAU
 • Applications:for railway applications

 • Class:Class aR

 • Configuration:compact

 • Configuration:NH

 • Other characteristics:DC

 • Other characteristics:high-speed, ceramic

 • Other characteristics:high-voltage

 • Type:fast-acting

 • Type:thermal

فیوز سرامیکی BOURNS

CMF series
برند: BOURNS
 • Configuration:radial

 • Configuration:radial, SMD

 • Other characteristics:ceramic

 • Type:thermal

فیوز ظریف MASTERVOLT

20 - 400 A | ANL
برند: MASTERVOLT
 • Applications:for electric motors

 • Class:Class aM

 • Class:Class gG

 • Configuration:cylindrical

 • Configuration:miniature, blade

 • Other characteristics:DC

 • Other characteristics:power, ceramic

 • Type:current-limiting

 • Type:thermal

فیوز فوق سریع ARCEL

  برند: ARCEL
 • Class:Class gG

 • Configuration:cylindrical

 • Type:current-limiting

 • Type:ultra-rapid

فیوز کارتریجی LOVATO

برند: LOVATO
 • Applications:for railway applications

 • Class:Class gPV

 • Configuration:cartridge

 • Configuration:cylindrical

 • Configuration:miniature, cartridge

فیوز کامپکت WEIDMüLLER

برند: WEIDMüLLER
 • Class:Class aR

 • Configuration:compact

 • Configuration:NH

 • Other characteristics:DC

 • Other characteristics:high-speed, ceramic

 • Type:fast-acting

فیوز محدودکننده جریان COOPER

برند: COOPER
 • Applications:electronic equipment

 • Class:Class J

 • Configuration:cylindrical

 • Other characteristics:ceramic

 • Type:current-limiting, fast-acting

فیوز نوع ETI D

8 - 50 kA, 500 - 1 200 V
برند: ETI
 • Applications:for electric motors

 • Class:Class gG

 • Configuration:NH

 • Configuration:type D

 • Other characteristics:low-voltage