در حال نمایش 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

رله الکترو مکانیکی امنیتی قدرتی با ریل SIEMENS DNI

SIRIUS 3SK1
برند: SIEMENS
 • Form:DIN rail

 • Function:security

 • Function:security, monitoring

 • Function:security, power

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

رلۀ آنی قدرت ولتاژ اتصال ورودی TEC

2246
برند: TEC
 • Form:panel-mount

 • Form:plug-in

 • Function:control, high-power

 • Function:power, voltage

 • Other characteristics:DC, AC

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:instant

 • Type:solid-state

رلۀ الکترومکانیکی قدرت اتصال ورودی دو وضعیتی E-T-A

12 – 48 V DC, 100 – 300 A | PR80
برند: E-T-A
 • Form:panel-mount

 • Function:power

 • Other characteristics:bistable

 • Other characteristics:high-voltage

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی قدرت اتصال ورودی وسیلۀ نقلیه TE

20 - 50 A | 1414 series
برند: TE
 • Form:plug-in

 • Function:power

 • Function:power, under-voltage

 • Function:protection

 • Other characteristics:DC, AC, high-frequency

 • Other characteristics:high-frequency

 • Type:electromechanical

 • Type:instant

رلۀ الکترومکانیکی قدرت ریل DIN هشدار RIELLO

MultiCOM 382
برند: RIELLO
 • Form:DIN rail

 • Function:power

 • Other characteristics:DIN rail

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

رلۀ الکترومکانیکی قدرت ظریف TELEDYNE DPDT

max. 3 GHz, -65 °C ... +125 °C | 400V series
برند: TELEDYNE
 • Form:DIN rail

 • Form:PCB, ultraminiature, DPDT

 • Function:power

 • Other characteristics:DIN rail

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

رلۀ الکترومکانیکی قدرت ظریف ولتاژ بالا HENGSTLER

H-560
برند: HENGSTLER
 • Applications:power

 • Form:DIN rail

 • Form:miniature

 • Function:power

 • Other characteristics:high-voltage

 • Other characteristics:three-phase, panel-mount

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی قدرت نصب سطحی باطری LS

16 - 450 V, 2.5 - 4.5 kW | GER series
برند: LS
 • Form:panel-mount

 • Function:power

 • Other characteristics:bistable

 • Other characteristics:high-voltage

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی قدرت ولتاژ ظریف DWYER

199 series
برند: DWYER
 • Form:miniature

 • Form:plug-in

 • Function:power

 • Function:power, voltage

 • Other characteristics:modular, DIN rail

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترونیکی اضافه بار حفاظت جریان بیش از حد SCHNEIDER

0.5 - 60 A, max. 48 VDC, max. 240 VAC | TeSys LT47
برند: SCHNEIDER
 • Technical characteristics: manual reset, automatic reset, three-phase, contactor mount, panel-mount

رلۀ الکترونیکی نظارت کننده قدرت IME

Beep
برند: IME
 • Function:monitoring, power

 • Technical characteristics:manual reset, automatic reset, three-phase, contactor mount, panel-mount

 • Type:electronic

رلۀ برنامه پذیر بار بیش از حد حفاظت جریان بیش از حد HIQUEL

TCC series
برند: HIQUEL
 • Form:DIN rail

 • Function:power, high-power

 • Function:protection, power, over-current

 • Other characteristics:programmable

 • Type:electromechanical

رلۀ چفت شونده الکترومکانیکی قدرت ریل ARTECHE DIN

24 - 230 V, 10 A | BF, BJ, BI series
برند: ARTECHE
 • Form:DIN rail

 • Function:monitoring, power

 • Function:power

 • Technical characteristics:manual reset, automatic reset, three-phase, contactor mount, panel-mount

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

رلۀ چفت شونده قدرت OMRON

MY series
برند: OMRON
 • Form:panel-mount

 • Function:power

 • Function:power, voltage, protection, current monitoring

 • Other characteristics:IEC

 • Type:electromechanical

رلۀ وضعیت جامد قدرت بالا DC کامپکت PANASONIC

AQ-AD
برند: PANASONIC
 • Form:compact

 • Form:miniature

 • Function:high-power

 • Function:power

 • Other characteristics:DC

 • Type:electromechanical

 • Type:solid-state

رلۀ وضعیت جامد قدرت خروجی AC فاستون CELDUC

SP7, SP8 series
برند: CELDUC
 • Function:power

 • Function:power, control

 • Other characteristics:single-phase, AC output

 • Type:solid-state

 • Type:solid-state, electromechanical

رلۀ وضعیت جامد قدرت سوئیچ کننده ریل WATLOW DIN

E-SAFE® II
برند: WATLOW
 • Applications:power

 • Form:DIN rail

 • Function:power

 • Other characteristics:three-phase, panel-mount

 • Type:electromechanical

رلۀ وضعیت جامد کنترل قدرت بالا ریل GEFRAN DIN

GTZ series
برند: GEFRAN
 • Form:DIN rail

 • Form:miniature

 • Function:control, high-power

 • Function:high-power, control

 • Other characteristics:MOSFET, DC

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:solid-state