نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

رلۀ آنی DC AC حفاظت TEC

1266
برند: TEC
 • Applications:general purpose

 • Form:plug-in

 • Form:surface-mount

 • Function:control

 • Function:reverse, control

 • Other characteristics:DC, AC

 • Type:instant

 • Type:pneumatic

رلۀ الکترومکانیکی DC باریک FINDER PCB

34 series
برند: FINDER
 • Applications:general purpose

 • Form:DIL, PCB, miniature

 • Form:low-profile, PCB, miniature

 • Form:slim, PCB

 • Function:high-power

 • Other characteristics:bipolar

 • Other characteristics:sensitive

 • Other characteristics:sensitive, DC

 • Type:electromechanical

 • Type:solid-state, electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی امنیت کنترل ریل LEUZE DIN

MSI-T series
برند: LEUZE
 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount

 • Function:protection, earth-leakage, trip

 • Function:security, control

 • Other characteristics:configurable

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی جریان بیش از حد اتصال به زمین حفاظت FANOX

SIL-A
برند: FANOX
 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount

 • Function:earth-fault, protection, over-current

 • Function:protection, control

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

 • Type:programmable

رلۀ الکترومکانیکی حفاظت کنترل ریل WEG DIN

SRW01
برند: WEG
 • Form:DIN rail

 • Function:protection, control

 • Technical characteristics:three-phase, manual reset, automatic reset, contactor mount

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی سیگنال دهی کنترل امنیت SCHMERSAL

SRB 301AN
برند: SCHMERSAL
 • Form:DIN rail

 • Function:control, security

 • Function:monitoring, protection

 • Other characteristics:modular

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی قدرت جریان تخته مدار چاپی TE

برند: TE
 • Form:for printed circuit boards

 • Form:miniature, for printed circuit boards

 • Function:power

 • Number of poles:single-pole

 • Protection level:IP68, IP67

 • Type:electromechanical

 • Type:momentary

رلۀ الکترومکانیکی قدرت کنترل تخته مدار چاپی HENGSTLER

24 VDC | H-462
برند: HENGSTLER
 • Form:for printed circuit boards

 • Function:power, control

 • Other characteristics:bistable

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی کنترل نصب شوندۀ سطحی دارای کنتاکت های هدایت شوندۀ اجباری ELESTA

5 mA - 6 A , 0.66 W | SIS 6 series
برند: ELESTA
 • Form:surface-mount

 • Function:control

 • Other characteristics:with forcibly guided contacts

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی نظارت کننده کنترل ریل TELE DIN

V2PF480Y/277VSY01, V2PF480Y/277VSY01P
برند: TELE
 • Form:for printed circuit boards

 • Measured/monitored value:phase loss, phase sequence

 • Other characteristics:DIN rail, three-phase

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی ولتاژ TELEDYNE SPDT PCB

8 GHz | GRF311 series
برند: TELEDYNE
 • Form:for printed circuit boards

 • Form:PCB, SPDT

 • Form:surface-mount

 • Function:control

 • Function:isolation, voltage

 • Other characteristics:high-frequency

 • Other characteristics:with guided contacts

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی ولتاژ جریان لغزش ENDRESS

RTA421
برند: SCHMERSAL
 • Form:compact

 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount

 • Function:protection, earth-leakage, trip

 • Function:security, control

 • Function:voltage, trip, monitoring, current monitoring

 • Other characteristics:configurable

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی ولتاژ فرکانس حفاظت DOLD

VARIMETER NA | RP 9811
برند: DOLD
 • Form:DIN rail

 • Function:anti-surge, protection

 • Function:voltage, protection, control, frequency monitoring

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترونیکی نظارت کننده حفاظت کامپکت ALLEN

825-P
برند: ALLEN
 • Applications:motor

 • Electrical characteristics:DC, AC, high-density, overcurrent

 • Form:compact

 • Function:monitoring, protection

 • Other characteristics:low-voltage, modular

 • Other characteristics:miniature

 • Product:steam

 • Type:electronic

رلۀ برنامه پذیر کنترل کنترل ریل SOCOMEC DIN

ATYS C30, ATYS C40
برند: SOCOMEC
 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount

 • Function:control

 • Function:control, control

 • Mounting:panel-mount

 • Other characteristics:AC

 • Other characteristics:DC, AC, programmable, modular

 • Technology:electromechanical

 • Type:solid-state

رلۀ حفاظتی کنترل عایق کاری اتصال به زمین نظارت کننده LITTELFUSE

PGR-6100 series
برند: LITTELFUSE
 • Form:panel-mount

 • Function:ground fault, protection

 • Function:protection, insulating control, ground fault, monitoring

 • Type:electromechanical

رلۀ ناظر امنیت ریل BERNSTEIN DIN

برند: BERNSTEIN
 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount, DIN rail

 • Function:power, voltage

 • Function:security, monitoring

 • Type:electromechanical

رلۀ ناظر حفاظت کامپکت PILZ

PNOZcompact
برند: PILZ
 • Form:compact

 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount, DIN rail

 • Function:monitoring, protection

 • Function:power, voltage

 • Function:security, monitoring

 • Type:electromechanical

رلۀ وضعیت جامد فاز قدرت کنترل CELDUC

SC7 series
برند: CELDUC
 • Function:phase, power, control

 • Function:power

 • Other characteristics:single-phase, AC output

 • Type:solid-state

رلۀ وضعیت جامد کنترل قدرت بالا ریل GEFRAN DIN

GTZ series
برند: GEFRAN
 • Form:DIN rail

 • Form:miniature

 • Function:control, high-power

 • Function:high-power, control

 • Other characteristics:MOSFET, DC

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:solid-state

رلۀ وضعیت جامد کنترل کامپکت ریل WATLOW DIN

CZR series
برند: WATLOW
 • Form:compact

 • Form:compact, DIN rail

 • Function:control

 • Function:protection

 • Other characteristics:single-phase

 • Type:pneumatic

 • Type:solid-state