نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

رله الکترو مکانیکی امنیتی با بورد مدار چاپی و تماسهای بزرور هدایت شده FINDER

50 series
برند: FINDER
 • Form:panel-mount

 • Form:PCB

 • Options:for light curtains, with muting

 • Other characteristics:DC, with guided contacts

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:electromechanical

 • Type:electromechanical, differential

رله الکترو مکانیکی امنیتی بامانیتورینگ و ریل CROUZET DNI

24 - 230 V | KZH2-YS, KZH3-YS
برند: CROUZET
 • Form:DIN rail

 • Function:security, monitoring

 • Function:security, shut-off, speed, control

 • Operation:hydraulic

رله الکترو مکانیکی امنیتی حفاظتی با ریل SIKA DIN

MSR 010, MSR 020
برند: SIKA
 • Form:DIN rail

 • Function:security, protection

 • Other characteristics:multifunction

 • Type:electromechanical

رله حالت جامد سیگنال دهی ایمنی ریل SCHMERSAL DIN

SRB 219IT
برند: SCHMERSAL
 • Form:DIN rail

 • Function:security, emergency stop

 • Other characteristics:adjustable, multifunction

 • Type:solid-state

رله سطح برای امنیت کامپکت JOKAB

RT, BT, JSB series
برند: JOKAB
 • Form:compact

 • Form:DIN rail

 • Function:level, security

 • Function:security

 • Other characteristics:configurable

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

رلۀ آنی DC AC حفاظت TEC

1266
برند: TEC
 • Applications:general purpose

 • Form:plug-in

 • Form:surface-mount

 • Function:control

 • Function:reverse, control

 • Other characteristics:DC, AC

 • Type:instant

 • Type:pneumatic

رلۀ الکترومکانیکی ایمنی کاربرد عمومی دارای کنتاکت های هدایت شوندۀ اجباری DOLD

برند: DOLD
 • Applications:general purpose

 • Form:surface-mount

 • Function:control

 • Function:security

 • Other characteristics:with forcibly guided contacts

 • Type:electromechanical

رلۀ الکترومکانیکی حفاظت فوق ظریف نصب شوندۀ سطحی TELEDYNE

4 GHz | SGRF100, SGRF103 series
برند: TELEDYNE
 • Form:compact

 • Form:compact, DIN rail

 • Form:surface-mount, ultra-miniature, miniature, DPDT

 • Function:control

 • Function:protection

 • Other characteristics:single-phase

 • Type:electromechanical

 • Type:pneumatic

 • Type:solid-state

رلۀ الکترومکانیکی قدرت حفاظت ظریف TELE

RP series
برند: TELE
 • Form:miniature, for printed circuit boards

 • Form:miniature, for printed circuit boards, DIN rail

 • Function:power, protection

 • Number of poles:single-pole

 • Protection level:IP65

 • Type:electromechanical

رلۀ برنامه پذیر نشتی اتصال زمين حفاظت ریل CIRCUTOR DIN

0.03 - 30 A | RGU-10 series
برند: CIRCUTOR
 • Form:DIN rail

 • Function:protection, monitoring, earth-leakage, current monitoring

 • Other characteristics:programmable

 • Type:electronic, differential

رلۀ حرارتی حفاظت بار بیش از حد ALLEN PCB

193-T1
برند: ALLEN
 • Applications:motor

 • Electrical characteristics:current

 • Function:overload, protection

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:low-voltage

 • Type:molded case

رلۀ حفاظتی نشتی اتصال زمین نصب سطحی آنالوگ LITTELFUSE

EL731 series
برند: LITTELFUSE
 • Form:panel-mount

 • Function:protection, earth-leakage

 • Function:protection, under-voltage and overvoltage

 • Mounting:DIN rail

 • Other characteristics:AC/DC

 • Type:electromechanical

رلۀ ناظر امنیت ریل BERNSTEIN DIN

برند: BERNSTEIN
 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount, DIN rail

 • Function:power, voltage

 • Function:security, monitoring

 • Type:electromechanical

رلۀ وضعیت جامد حفاظت سوئیچ کننده کنترل GEFRAN

GTS series
برند: GEFRAN
 • Form:DIN rail

 • Form:panel-mount

 • Function:phase sequence, phase asymmetry, protection, under-current

 • Function:protection, control

 • Type:solid-state

رلۀ وضعیت جامد قدرت حفاظت خروجی CELDUC AC

SO8 series
برند: CELDUC
 • Function:power

 • Function:power, control

 • Other characteristics:single-phase, AC output

 • Type:solid-state

 • Type:solid-state, electromechanical