نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

قطع کننده اتصال کوتاه سری CIRCUTOR MCB

برند: CIRCUTOR
 • Electrical characteristics : short-circuit, overload, 2-pole, 4-pole
 • Operating mode : manual reset, manual
 • Other characteristics : DIN rail, modular, molded case
 • Current : Min.: 6 A Max.: 63 AVAC : 230 V, 400 V

قطع کننده مدار Yueqing MCB

برند: Yueqing
 • Type: thermal-magnetic
 • Electrical characteristics: single-pole, short-circuit, overload, overcurrent, 4-pole, 2-pole, 3-pole
 • Operating mode: modular
 • Other characteristics: MCB, DIN rail
 • Applications: distribution
 • Current : Min.: 1 A Max.: 63 A
 • VAC : Min.: 110 V Max.: 480 V

قطع کننده مدار تنظیم مجدد دستی COMESTERO MCB

برند: COMESTERO
 • Operating mode: manual reset
 • Other characteristics: molded case, DIN rail
 • Current: Min.: 0 A Max.: 63 A
 • VAC : 230 V, 400 V

قطع کننده مدار حرارتی Britec BRSCB-80

برند: Britec
 • Type: thermal
 • Electrical characteristics: with overcurrent protection, single-pole, short-circuit, overload, low-voltage, with 1-4 poles, high-speed, AC, 2-pole, 3-pole, 4-pole
 • Operating mode: modular
 • Other characteristics: MCB, DIN rail, compact, modular, enclosed
 • Applications: distribution, for electronics, for power generation installations
 • Current : Min.: 25,000 A Max.: 80,000 A 40,000 A
 • VAC : 230 V, 400 V

قطع کننده مدار حرارتی FRANCE

برند: FRANCE
 • Type: thermal
 • Electrical characteristics: single-pole
 • Operating mode: modular
 • Applications: motor protection
 • VAC : Min.: 230 V Max.: 400 V

قطع کننده مدار حرارتی SCHURTER T12-MSM

برند: SCHURTER
 • Type: thermal
 • Electrical characteristics: multi-pole
 • Operating mode: manual reset
 • Current : Max.: 16 A Min.: 0.05 A
 • VDC : 28 V
 • VAC : 240 V

قطع کننده مدار حرارتی سری Andeli AM1

برند: Andeli
 • Type: thermal, magnetic
 • Electrical characteristics: voltage, AC
 • Other characteristics: molded case
 • Applications: distribution, motor protection
 • Current : Min.: 0 A Max.: 1,600 A
 • VAC : 550 V, 800 V

قطع کننده مدار حرارتی-مغناطیسی DIGITAL

برند: DIGITAL
 • Type: thermal-magnetic
 • Electrical characteristics: short-circuit, AC
 • Other characteristics: DIN rail, modular
 • Current : Min.: 2 A Max.: 32 A
 • VAC : 230 V

قطع کننده مدار حرارتی-مغناطیسی سری Radin RDCM1(CM1)

برند: Radin
 • Type: thermal-magnetic
 • Electrical characteristics: short-circuit, overload, under-voltage, voltage, AC, 4-pole, 3-pole
 • Applications: distribution
 • Current : Min.: 6 A Max.: 800 A
 • VAC : 400 V, 690 V

قطع کننده مدار خطای زمین سری Littelfuse SB6100

برند: Littelfuse
 • Electrical characteristics: ground fault, voltage
 • Applications: for network protection
 • Current : Min.: 10 mA Max.: 100 mA
 • VAC : 600 V

قطع کننده مدار داخلی سری Zhejiang VB4

برند: Zhejiang
 • Type: vacuum
 • Electrical characteristics: medium-voltage, for three-phase, AC
 • Other characteristics: indoor
 • Applications: distribution, for power generation installations
 • Current : Min.: 630 A Max.: 4,000 A
 • VAC : 12 kV, 17.5 kV, 24 kV

قطع کننده مدار مغناطیسی Mitsubishi (MCCB) NF

برند: Mitsubishi
 • Type: magnetic
 • Electrical characteristics: short-circuit, multi-pole, overcurrent
 • Other characteristics: compact
 • Applications: for electronics

قطع کننده مدار هیدرولیک-مغناطیسی Carling A

برند: Carling
 • Type: hydraulic-magnetic
 • Electrical characteristics: multi-pole
 • Operating mode: manual reset
 • Other characteristics: compact
 • Current : Min.: 0.02 A Max.: 50 A
 • VDC : 80 V
 • VAC : Min.: 125 V Max.: 277 V

قطع کننده مدار هیدرولیک-مغناطیسی سری ZHEJIANG BSB7

برند: ZHEJIANG
 • Type: hydraulic-magnetic
 • Electrical characteristics: short-circuit, overload, with 1-4 poles, AC/DC
 • Operating mode: manual reset
 • Other characteristics: DIN rail
 • Applications: distribution, for network protection, for railway applications
 • Current : Min.: 1 A Max.: 63 A
 • VDC : 80 V, 125 V, 175 V
 • VAC : 230 V, 400 V

قطع کننده مدار وکیوم Fritz

برند: Fritz
 • Type: vacuum
 • Operating mode: motorized
 • Other characteristics: indoor
 • Current :Min.: 630 A Max.: 2,500 A
 • VAC : Min.: 12 kV Max.: 38.5 kV

قطع کننده مدار وکیوم سری Ningbo TANK1

برند: Ningbo
 • Type: vacuum
 • Electrical characteristics: overload, low-voltage, ground fault, AC, single-phase
 • Operating mode: manual reset
 • Applications: distribution
 • Current : Min.: 630 A Max.: 2,000 A
 • VAC :400 V, 690 V

قطع کننده مدار وکیوم سری Schaltbau CVB 25/08

برند: Schaltbau
 • Type: vacuum
 • Electrical characteristics: high-voltage, AC
 • Applications: for railway applications
 • Current : 800 A
 • VAC : 25 kV

قطع کننده مدار ولتاژ پایین TianShui GSB2 MCB

برند: TianShui
 • Electrical characteristics: under-voltage
 • Operating mode: modular
 • Other characteristics: molded case, miniature
 • Current : Min.: 1 A Max.: 125 A