نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیل خورشيدى تک بلور فوتوولتائیک Q-CELLS

156 x 156 mm, 4.14 - 4.58 W | Q6LMXP3
برند: Q-CELLS
  • Options:standard

  • Technology:monocrystalline

  • Technology:polycrystalline

پیل خورشيدى تک بلور فوتوولتائیک SUNWAYS

156 x 156 mm, 4.32 - 4.48 W | AH50-H series
برند: SUNWAYS
  • Options:standard

  • Technology:monocrystalline

  • Technology:polycrystalline silicon

پیل خورشیدی فتوولتاییک سیلیسیمی بی شکل SOLEMS

برند: SOLEMS
  • Applications:alarm, outdoor

  • Operation:electric

  • Options:standard

  • Technology:amorphous silicon

  • Technology:monocrystalline

پیل خورشیدی فوتوولتائیک چندبلوری Q-CELLS

156 x 156 mm, 3.75 - 3.99 W | Q6LPT3-G2
برند: Q-CELLS
  • Options:standard

  • Technology:monocrystalline

  • Technology:polycrystalline

وافر خورشیدی سیلیسیم چندبلوری SUNOWE

156 x 156 mm
برند: SUNOWE
  • Function:automation

  • Options:standard

  • Technology:polycrystalline

  • Technology:polycrystalline silicon