نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تبدیل کننده صوتی PICO

78000 series
برند: PICO
 • Applications:for electronics, audio

 • Configuration:encapsulated

 • Domain:industrial

 • Electrical characteristics:4-pole

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:through-hole

ترانس کنترل MTM

50 - 1 200 VA, 230 - 400 V | ST series
برند: MTM
 • Configuration:vacuum

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Mounting:plug-in

 • Type:control

ترانسفورماتور آزمون HAEFELY

200 kV, 0.7 A | PSZ
برند: HAEFELY
 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:inductive voltage

 • Mounting:through-hole

 • Other characteristics:test

ترانسفورماتور اندازه گيرى ARTECHE

max. 300 000 V
برند: ARTECHE
 • Applications:for halogen lamps

 • Configuration:oil-filled

 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:high-voltage

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Other characteristics:open-loop

 • Type:instrument

 • Type:instrument, current

 • Type:power

ترانسفورماتور اندازه گيرى BENDER

800 V, max. 10 A | W series
برند: BENDER
 • Configuration:laminated

 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Mounting:through-hole

 • Type:instrument, current

 • Type:safety

 • Type:variable

ترانسفورماتور اندازه گيرى CARLO

max. 6 000 A | CTD series
برند: CARLO
 • Applications:for electronics, industrial, telecommunications, for switching power supply, for automotive applications

 • Configuration:openable

 • Configuration:planar

 • Mounting:DIN rail mount

 • Mounting:through-hole

 • Type:instrument, current

 • Type:power

ترانسفورماتور اندازه گيرى CHAUVIN

J3R80B Enerdis
برند: CHAUVIN
 • Configuration:closed

 • Configuration:oroidal

 • Domain:industrial

 • Mounting:floor-standing

 • Type:instrument, current

 • Type:power, high-current

ترانسفورماتور اندازه گيرى CIRCUTOR

150 - 1 500 A | MC1 series
برند: CIRCUTOR
 • Applications:for electrical networks

 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Type:instrument, current

ترانسفورماتور اندازه گيرى IME

TAIBB series
برند: IME
 • Configuration:cast resin

 • Configuration:immersed

 • Electrical characteristics:high-voltage

 • Electrical characteristics:HVDC

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Type:distribution

 • Type:instrument, current

 • Type:power

ترانسفورماتور اندازه گيرى JACOB

برند: JACOB
 • Configuration:encapsulated

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Mounting:surface-mounted

 • Type:instrument

ترانسفورماتور اندازه گيرى LOVATO

RT, RTA series
برند: LOVATO
 • Configuration:cast resin

 • Configuration:toroidal

 • Mounting:through-hole

 • Type:instrument, current

ترانسفورماتور اندازه گيرى SCHWEITZER

CT
برند: SCHWEITZER
 • Configuration:encapsulated

 • Configuration:openable

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Mounting:through-hole

 • Type:AC, isolation

 • Type:instrument, current

ترانسفورماتور با سطوح تخت STANDEX

P025 10W-50W
برند: STANDEX
 • Applications:vacuum, transformer

 • Configuration:open type

 • Configuration:planar

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:through-hole

 • Other characteristics:waterproof

 • Type:isolation

ترانسفورماتور پالس REO

IN-I
برند: REO
 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:current

 • Mounting:through-hole

 • Type:pulse

ترانسفورماتور پالس SCHAFFNER

max. 4 kV | IT series
برند: SCHAFFNER
 • Configuration:cast resin, with double secondary

 • Configuration:closed

 • Electrical characteristics:DC, AC

 • Mounting:through-hole, PCB

 • Mounting:wall-mount

 • Technology:optical

 • Type:electrical power supply

 • Type:pulse

ترانسفورماتور پالس SCHURTER

IS
برند: SCHURTER
 • Configuration:encapsulated

 • Electrical characteristics:AC, high-voltage

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Type:pulse

ترانسفورماتور تامین قدرت الکتریکی TELE

RNG/DRNG
برند: TELE
 • Configuration:closed

 • Electrical characteristics:DC, AC

 • Mounting:wall-mount

 • Type:electrical power supply

ترانسفورماتور حفاظتی FANOX

CT 20-30-50-70-90
برند: FANOX
 • Configuration:toroidal

 • Domain:for wind turbines

 • Electrical characteristics:low-frequency

 • Mounting:DIN rail mount

 • Product applications:power plant, for wind turbines

 • Type:protection, current

ترانسفورماتور حفاظتی SOCOMEC

800 V
برند: SOCOMEC
 • Applications:relay

 • Configuration:cast resin, toroidal

 • Mounting:DIN rail mount

 • Other characteristics:differential, earth-leakage

 • Type:protection

ترانسفورماتور حلقه ای شکل BLOCK

RKD series
برند: BLOCK
 • Applications:protection

 • Configuration:SF6 gas-insulated

 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:high-voltage

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Type:instrument, current

 • Type:isolation

ترانسفورماتور سیگنال دهی EDWARDS

590 series
برند: EDWARDS
 • Configuration:laminated

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Type:signal

ترانسفورماتور قدرت BOURNS

PT, SM series
برند: BOURNS
 • Applications:telecommunications

 • Configuration:low-profile

 • Mounting:SMD

 • Type:power

ترانسفورماتور قدرت CG

برند: CG
 • Configuration:hermetically-sealed, oil-filled

 • Configuration:immersed

 • Domain:industrial

 • Electrical characteristics:multipolar

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Product applications:for wind turbines

 • Type:distribution

 • Type:permanent magnet

 • Type:power, regulator

ترانسفورماتور قدرت DELTA

برند: DELTA
 • Applications:local area network (LAN)

 • Applications:telecommunications

 • Configuration:encapsulated

 • Configuration:low-profile

 • Mounting:quick-connect

 • Mounting:SMD

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق KJELLBERG

NT40
برند: KJELLBERG
 • Applications:audio, for electronics

 • Configuration:encapsulated

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:SMD, through-hole

 • Type:power

ترانسفورمر توزیع EISENMANN

max. 10 KV, 2 MVA
برند: EISENMANN
 • Configuration:dry

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Type:distribution

ترانسفورمر توزیع TAIYO

BU05MCxxT series
برند: DELTA
 • Applications:for electronics, telecommunications

 • Configuration:three-winding

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:padmount

 • Mounting:through-hole

 • Other characteristics:balun

 • Type:isolation

ترانسفورمر ریل نصبی COMATEC DIN

TBD2 P2 series
برند: COMATEC
 • Applications:for home automation

 • Domain:industrial

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Mounting:DIN rail mount

ترانسفورمر کواکسیال PASTERNACK

برند: PASTERNACK
 • Applications:for home automation

 • Domain:industrial

 • Electrical characteristics:4-pole

 • Mounting:DIN rail mount

 • Other characteristics:high-impedance, coaxial

 • Type:coupling

 • Type:power

ترانسفورمر نشت زیرزمینی CONTREL

CT series
برند: CONTREL
 • Configuration:cast resin

 • Configuration:encapsulated

 • Configuration:openable, toroidal

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Mounting:plug-in

 • Other characteristics:earth-leakage

 • Type:power