Shipping

سبدخرید

نمایش دادن همه 32 نتیجه

آشکار ساز طوفان همراه با صاعقه APLICACIONES

0 از 5
0امتیاز (ها)
-100 kV/m...+100 kV/m, 10 km | ATSTORM® series برند: APLICACIONES Measured value: thunderstorm

آشکار ساز طوفان همراه با صاعقه BIRAL

0 از 5
0امتیاز (ها)
83 km | BTD-300 برند: BIRAL Measured value:thunderstorm Type:early streamer emission

آشکارساز تخیله شارژ APLICACIONES

0 از 5
0امتیاز (ها)
ATFLASH برند: APLICACIONES Measured value:discharge Measured value:thunderstorm

آشکارساز تخیله شارژ IP

0 از 5
0امتیاز (ها)
0.2 - 2 g AFS | TOP TTS2-UVC برند: IP Measured value:discharge Type:insulation

شکاف جرقه زنی عایق BOURNS

0 از 5
0امتیاز (ها)
ST series برند: BOURNS Measured value:discharge Type:insulation

شکاف جرقه زنی عایق CITEL

0 از 5
0امتیاز (ها)
max. 150 kA, 280 - 420 V | BF P100 برند: CITEL Type: insulation

شکاف جرقه زنی عایق CITEL

0 از 5
0امتیاز (ها)
max. 70 kA, 400 V | SGP series برند: CITEL Type: insulation

شکاف جرقه زنی عایق DEHN

0 از 5
0امتیاز (ها)
EXFS L / EXFS KU series برند: DEHN Type:insulation

میله‌ برق‌ گیر ALLTEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
TerraStat® برند: ALLTEC Mounting:with housing Type:type 1 Type:type 2

میله صاعقه برقگیر CIRPROTEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
30 µs, max. 71 m | nimbus 30 برند: CIRPROTEC Mounting: in-line Type: insulation Type: stainless steel, early streamer emission

میله صاعقه برقگیر CIRPROTEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
14 µs, max. 51 m | nimbus 15 برند: CIRPROTEC Type: stainless steel, early streamer emission

میله صاعقه برقگیر FOREND

0 از 5
0امتیاز (ها)
EU برند: FOREND Type:early streamer emission Type:stainless steel, early streamer emission

میله صاعقه برقگیر FOREND

0 از 5
0امتیاز (ها)
EU-M برند: INGESCO Type:early streamer emission Type:stainless steel, early streamer emission

میله صاعقه برقگیر FRANCE

0 از 5
0امتیاز (ها)
15 µs | IONIFLASH Mach 15 برند: FRANCE Type:early streamer emission Type:insulation

میله صاعقه برقگیر FRANCE

0 از 5
0امتیاز (ها)
25 µs | IONIFLASH Mach 25 برند: FRANCE Type:early streamer emission Type:insulation

میله صاعقه برقگیر INGESCO

0 از 5
0امتیاز (ها)
617 mm | PDC برند: INGESCO Measured value: thunderstorm Type: early streamer emission

میله صاعقه برقگیر INGESCO

0 از 5
0امتیاز (ها)
785 mm | PDC stream برند: INGESCO Type: early streamer emission, stainless steel, lightning arrestor system

میلۀ برق گیر تک محور CIRPROTEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند: CIRPROTEC Type: stainless steel, early streamer emission Type: stainless steel, single-rod

هادی برقگیر ALLTEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
max. 183.7 kg/304.8 m برند: ALLTEC

هادی صاعقه برقگیر FATECH

0 از 5
0امتیاز (ها)
FLR-03/4 برند: FATECH Type: early streamer emission, stainless steel

هادی صاعقه برقگیر INDELEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
Prevectron 3 S50 برند: INDELEC Type: early streamer emission, stainless steel, lightning arrestor system

هادی صاعقه برقگیر INDELEC

0 از 5
0امتیاز (ها)
Prevectron 3 S40 برند: INDELEC Type:early streamer emission Type:early streamer emission, stainless steel, lightning arrestor system
در حال بارگذاری ...