نمایش دادن همه 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

نرم افزار آنالیز داده های ژئوتکنیکال / ویژوالیزیشن THE MATHWORKS

Mapping Toolboxâ„¢
برند  THE MATHWORKS
 • Function:HMI terminal programming

 • Function:mapping, geotechnical data analysis, visualization

نرم افزار آنالیز داده های ژئوتکنیکال APAGEO

GEOVISION®
برند  : APAGEO
 • Applications:for pipe ends

 • Function:geotechnical data analysis

 • Operational mode:automatic

 • Operational mode:semi-automatic

 • Product applications:cap

 • Type:pneumatic

 • Type:rotary

نرم افزار اتوماسیون KITHARA

RealTime Suite
برند  : KITHARA
 • Function:automation, image-processing

 • Function:HMI terminal programming

 • Function:mapping, geotechnical data analysis, visualization

 • Operating system:Windows

 • Type:real-time

نرم افزار پردازش تصاویر E. ZOLLER

pilot 2.0
برند  : E. ZOLLER
 • Applications:measuring machine

 • Function:image analysis, data acquisition and analysis

 • Function:image-processing

 • Type:3D, 2D

نرم افزار پردازش تصاویر E. ZOLLER

pilot 2 mT
برند  : E. ZOLLER
 • Applications:measuring machine

 • Function:image analysis, data acquisition and analysis

 • Function:image-processing

 • Type:3D, 2D

نرم افزار پردازش تصاویر GÖPEL

TOM
برند  : GÖPEL
 • Applications:industrial

 • Function:geotechnical data analysis

 • Function:metrology, measurement

 • Function:programming, engineering, measurement, communications, inspection, image-processing

نرم افزار پردازش تصاویر QUELLTECH

QS-View Software
برند  : QUELLTECH
 • Applications:alarm

 • Function:image-processing, measurement

 • Function:monitoring, control, remote management, notification

 • Type:2D/3D

نرم افزار پردازش تصاویر SAC

Coake®
برند  : SAC
 • Applications:for vision systems

 • Function:development

 • Function:image-processing

 • Operating system:32/64-bit Windows system, Windows

 • Type:2D/3D, real-time, 3D

نرم افزار پردازش تصاویر YXLON

Y.FGUI – YXLON FeinFocus Graphical User Interface
برند  : YXLON
 • Function:image-processing

نرم افزار پردازش تصاویر YXLON

Y.TireAXISâ„¢ for fully automatic tire inspection
برند  : YXLON
 • Applications:for tires

 • Function:image-processing

نرم افزار تجسم سازی KITHARA

RealTime Vision
برند  : KITHARA
 • Function:visualization, data analysis

 • Function:visualization, image-processing, image acquisition

 • Operating system:Windows

 • Type:real-time

نرم افزار تجسم سازی THE MATHWORKS

Image Processing Toolboxâ„¢
برند  THE MATHWORKS
 • Applications:medical

 • Function:imaging, image analysis, image-processing

 • Function:visualization, image analysis, image-processing

نرم افزار تجسم سازی تصویر اشعهYXLON X

Y.AI – Fully automatic X-ray inspection of wheels
برند  : YXLON
 • Function:X-ray image visualization, image-processing