نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

نرم افزار LINAK

LINAK DESK CONTROL SW
برند  : LINAK
 • Function:motion control

 • Operating system:Windows

 • Type:off-line

نرم افزار اتوماسیون NIKON

Automeasure
برند  :NIKON
 • Bus standard:VPX

 • Bus standard:XMC, VPX

 • Function:automation

 • Network:Ethernet, gigabit

 • Network:Ethernet, gigabit Ethernet, layer 2, layer 3

 • Number of ports:10 ports

 • Type:industrial

 • Type:managed

نرم افزار اتوماسیون SIEMENS

SICAM PAS
برند  :SIEMENS
 • Applications:substation

 • Function:automation

 • Function:quality control, colorimetric

نرم افزار اندازه گیری HEXAGON

Spatial Analyzer®
برند  : HEXAGON
 • Function:dimensional measurement analysis, measurement

 • Function:measurement

 • Options:embedded

 • Processor:ARM9, i.MX

 • Type:3D

نرم افزار ایمنی INTERGRAPH

SmartPlant® P&ID Engineering Integrity
برند  : INTERGRAPH
 • Applications:instrument, electric

 • Function:safety, engineering

نرم افزار پیکره بندی PILZ

PSENopt
برند  : PILZ
 • Applications:construction project

 • Applications:pipe

 • Function:configuration

 • Function:publishing, automation

 • Function:scheduling, engineering, control, management

 • Type:2D, 3D

نرم افزار پیکره بندیPILZ

PSENopt
 
 
برند  :PILZ
 
 • Applications: construction project

 • Applications: pipe

 • Function: configuration

 • Function: publishing, automation

 • Function: scheduling, engineering, control, management

 • Type: 2D, 3D

 
 

 

 

 

نرم افزار کنترل R. STAHL

IP69K, ATEX, IECEx | SeeTec 5
برند  : R. STAHL
 • Applications:network

 • Function:safety, control, monitoring

نرم افزار کنترل امنیت نظارت شبکهR. STAHL

 

IP69K, ATEX, IECEx | SeeTec 5
 
 
 
 
برند  :R. STAHL
 
 • Applications: network

 • Function: safety, control, monitoring

 
 
 
 

 

 

 

نرم افزار کنترل حرکت خارج از خط LINAK

LINAK DESK CONTROL SW
 
 
برند  :LINAK
 
 
 • Function: motion control

 • Operating system: Windows

 • Type: off-line

 
 

 

 

 

نرم افزار مدیریت YOKOGAWA

برند  :YOKOGAWA

 • Applications:alarm, infrastructure, process

 • Function:inspection, measurement

 • Function:management, data acquisition, SCADA

نرم افزار ناظر HMI نمایانگری تشخیصیPRO-FACE

 

GP-Viewer EX
 
 
برند  :PRO-FACE
 
 
 • Applications: diagnostic

 • Applications: foundation

 • Applications: marine, process

 • Function: engineering, design, visualization, management

 • Function: viewer

 • Function: viewer, HMI, monitoring

 • Type: 3D

 

 

 

 

نرم افزار ناظر PRO

GP-Viewer EX
برند  : PRO
 • Applications:diagnostic

 • Applications:foundation

 • Applications:marine, process

 • Function:engineering, design, visualization, management

 • Function:viewer

 • Function:viewer, HMI, monitoring

 • Type:3D