نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

نرم افزار آنالیز ویژالیزیشن با طراحی الکتریکی CAD و طراحی PTC PCB

Creo View ECAD
برند  : PTC
  • Function:analysis, visualization, electrical CAD, PCB design

  • Function:PCB design

  • Type:collaborative

  • Type:real-time

نرم افزار طراحی MENTOR PCB

Xpedition® xPCB Team Layout
برند  : MENTOR
  • Function: PCB design

  • Type: collaborative

  • Type: real-time

نرم افزار طراحی ZUKEN PCB

CR-8000
برند  : ZUKEN
  • Function:electrical CAD, PCB design

  • Function:nesting

  • Function:PCB design