در حال نمایش 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

صفحه کلید پنل نصبی INDUKEY

TKG-113-MB-BLACK/TKG-113-MB-PCP
برند : INDUKEY
 • Material:silicone

 • Mounting:built-in, panel-mount

 • Mounting:desktop

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:IP65

 • Protection level:IP68

صفحه کلید پنلی KEY

K-TEK-A272
برند : KEY
 • Connector type:USB

 • Material:metal

 • Material:silicone

 • Mounting:built-in, panel-mount

 • Mounting:desktop

 • Mounting:panel-mount

 • Number of keys:64-key

 • Pointing mechanism:with mouse

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:IP65

 • Protection level:IP68

صفحه کلید پنلی RAFI

IP54 - IP65 | A series
برند : RAFI
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Key type:membrane

 • Key type:membrane, short-travel

 • Material:plastic

 • Material:stainless steel, silicone rubber

 • Mounting:desktop

 • Mounting:panel-mount

 • Other characteristics:programmable

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Pointing mechanism:with trackball

 • Protection level:NEMA 4X, rugged

 • Protection level:waterproof

صفحه کلید نصب شونده GEUTEBRÃŒCK

MBeg/GCT-3X-LAN
برند : GEUTEBRÃŒCK
 • Connector type:PS2

 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Mounting:built-in

 • Mounting:desktop

 • Other characteristics:backlit

 • Pointing mechanism:with joystick

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:waterproof

صفحه کلید یکپارچه سازی IKEY

KYB-170-OEM
برند : IKEY
 • Connector type:USB

 • Domain:medical

 • Material:polycarbonate

 • Mounting:desktop

 • Mounting:desktop, for integration

 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics:OEM, compact

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:NEMA 4X

 • Protection level:NEMA 4X, robust, rugged

کیبورد با دستگاه اشاره گر BARAN

KB-4000P
برند : BARAN
 • Connector type:PS2

 • Domain:for medical sector

 • Mounting:desktop

 • Pointing mechanism:with pointing device

کیبورد با دستگاه اشاره گر CHERRY

NEMA 4 - CHERRY J84-2120
برند : CHERRY
 • Connector type:PS2

 • Domain:for medical sector

 • Mounting:desktop

 • Pointing mechanism:with pointing device

کیبورد با دستگاه اشاره گر ESTERLINE

NEMA 4 / IP65
برند : ESTERLINE
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Mounting:desktop

 • Other characteristics:backlit

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:waterproof

کیبورد با دستگاه اشاره گر IKEY

SK-102
برند : IKEY
 • Connector type:USB

 • Domain:medical

 • Material:polycarbonate

 • Mounting:desktop

 • Other characteristics:compact

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:NEMA 4X, robust, rugged

کیبورد با دستگاه اشاره گر INDUKEY

TKG-086-MB-IP68-Black
برند : INDUKEY
 • Material:silicone

 • Mounting:desktop

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:IP68

کیبورد با موس اوربیتال INDUCOMP

IP65 | Typhoonâ„¢
برند : INDUCOMP
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Material:elastomer

 • Mounting:desktop

 • Number of keys:99-key

 • Other characteristics:black

 • Pointing mechanism:with orbital mouse

 • Protection level:NEMA 4X, waterproof, rugged

کیبورد تعبیه شده 101-104 کلیدی IP66 با ابزار نشانگر CTI

KIO7800 Series
برند : CTI
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:101-104 keys

 • Other characteristics:OEM, numeric keypad

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:IP66, rugged

کیبورد تعبیه شده 105 کلیدی PS2 با ابزار نشانگر K-TRONIC

KT-105-T-03
برند : K-TRONIC
 • Connector type:PS2

 • Domain:industrial

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:105-key

 • Pointing mechanism:with pointing device

کیبورد داخلی CTI

KIF9900-Nx Series
برند : CTI
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Mounting:built-in

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:101-104 keys

 • Other characteristics:OEM, numeric keypad

 • Pointing mechanism:with mouse

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:IP66, rugged

 • Protection level:NEMA 4, waterproof

کیبورد دارای جوی استیک DEDICATED

500 m | DTX 1000
برند : INDUCOMP
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Material:elastomer

 • Mounting:desktop

 • Number of keys:99-key

 • Other characteristics:black

 • Pointing mechanism:with joystick

 • Pointing mechanism:with orbital mouse

 • Protection level:NEMA 4X, waterproof, rugged

کیبورد دارای جوی استیک DEDICATED

NetVu series
برند : DEDICATED
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Material:elastomer

 • Mounting:desktop

 • Number of keys:99-key

 • Other characteristics:black

 • Pointing mechanism:with joystick

 • Pointing mechanism:with orbital mouse

 • Protection level:NEMA 4X, waterproof, rugged

کیبورد دارای کنترلر جابجایی یکپارچه VIDEOTEC

DCZ
برند : VIDEOTEC
 • Connector type:PS2

 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Domain:industrial, alarm

 • Mounting:desktop

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:105-key

 • Other characteristics:backlit

 • Pointing mechanism:with joystick

 • Pointing mechanism:with pointing device

کیبورد دارای کنترلر جابجایی یکپارچه VIDEOTEC

320 x 240 px | DCT
برند : VIDEOTEC
 • Connector type:PS2

 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Domain:industrial, alarm

 • Mounting:desktop

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:105-key

 • Other characteristics:backlit

 • Pointing mechanism:with joystick

 • Pointing mechanism:with pointing device

کیبورد دارای کنترلر جابجایی یکپارچه VIDEOTEC

320 x 240 px | DCT
برند : VIDEOTEC
 • Connector type:PS2

 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Domain:industrial, alarm

 • Mounting:desktop

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:105-key

 • Other characteristics:backlit

 • Pointing mechanism:with joystick

 • Pointing mechanism:with pointing device

کیبورد رومیزی CTI

 

KIT60U6
برند : CTI
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Domain:medical, medical, for medical applications, military, for military applications, industrial

 • Key type:silicone-key, membrane

 • Material:stainless steel, elastomer

 • Mounting:built-in

 • Mounting:desktop

 • Number of keys:101-104 keys

 • Other characteristics:custom

 • Pointing mechanism:with mouse, with pointing device, with trackball

 • Pointing mechanism:with trackball

 • Protection level:antibacterial, ultra heavy-duty, rugged, waterproof

کیبورد رومیزی K-TRONIC

KT-96-I-07
برند : K-TRONIC
 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Mounting:built-in

 • Mounting:desktop

 • Mounting:embedded

 • Number of keys:101-104 keys

 • Number of keys:96-key

 • Other characteristics:OEM, numeric keypad

 • Pointing mechanism:with mouse

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:IP66, rugged

 • Protection level:NEMA 4, waterproof

کیبورد رومیزی صنعتی PS2 با ابزار نشانگر DAISY

6800 series
برند : DAISY
 • Connector type:PS2

 • Connector type:USB

 • Domain:industrial

 • Mounting:desktop

 • Other characteristics:backlit

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:waterproof

کیبورد محفظه دار رومیزی دارای 101 تا 104 کلید CTI

KIF60U6-N2W
برند : CTI
 • Connector type:PS2

 • Connector type:USB

 • Domain:for medical applications, industrial, industrial

 • Domain:for medical sector

 • Key type:membrane

 • Material:stainless steel, stainless steel, elastomer, silicone

 • Mounting:desktop

 • Number of keys:104-keys, 101-104 keys

 • Pointing mechanism:with mouse, with joystick, with pointing device

 • Pointing mechanism:with pointing device

 • Protection level:rugged, watertight, waterproof, dust-proof, IP66, waterproof