نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

کارت آداپتور هاست باس FTDI

3.3 V | FT311D
برند: FTDI
 • Bus standard: CompactPCI

 • Function: graphic

 • Input bus: serial

 • Other characteristics:3U

کارت آداپتور هاست باس LSI

12 Gb/s | LSI SAS 9300-4i
برند: LSI
 • Bus standard: PCI

 • Bus standard: PMC

 • Function: communications

 • Function: graphic

 • Input bus: Ethernet

کارت کنترل کننده MOTOROLA PXI Express

PXIe-3985
برند: MOTOROLA
 • Bus standard: PXI Express

 • Function: network

 • Input bus: USB

 • Other characteristics: 3U

کارت کنترل کننده ذخیره سازی GEOTEST

GX7944
برند: GEOTEST
 • Bus standard: PICMG, CompactPCI, Express, PXI Express

 • Function: storage

 • Input bus: USB

 • Other characteristics: 3U

کارت کنترل کننده سوئیچ PRO

COM-1267
برند: PRO
 • Bus standard: PC 104

 • Bus standard: PCIe

 • Function: storage

 • Function: switch

 • Input bus: Ethernet

 • Other characteristics: 3U

کارت کنترل کننده سوئیچ SPECTRACOM

TSync-cPCI
برند: SPECTRACOM
 • Bus standard: CompactPCI

 • Bus standard: PICMG, CompactPCI, Express, PXI Express

 • Function: storage

 • Function: switch

 • Input bus: USB

 • Other characteristics: 3U

کارت کنترلر ارتباطات PERFORMANCE

4 x T1/E1/J1 | AMC304/305
برند: PERFORMANC
 • Bus standard: PCI

 • Bus standard: PMC

 • Function: communications

 • Input bus: Ethernet

 • Input bus: Fieldbus

 • Input bus: serial

کارت کنترلر ارتباطات PROMICON

256 i/o, Profibus | PBS-1
برند: PROMICON
 • Bus standard: PMC

 • Function: communications

 • Function: host bus

 • Input bus: Fieldbus

 • Input bus: SAS

کارت کنترلر شبکه ACTIS

PLAN-1200
برند: ACTIS
 • Bus standard: PMC

 • Function: network

 • Input bus: Ethernet

 • Input bus: serial

کارت کنترلر شبکه BVM

PMC100FX
برند: BVM
 • Bus standard: PMC

 • Function: network

 • Input bus: Ethernet

 • Other characteristics  fiber optic

کارت کنترلر شبکه DIGI

10/100Base-T | Digi Connect® N2S-170
برند: DIGI
 • Bus standard: CompactPCI

 • Function: network

 • Input bus: Ethernet

کارت کنترلر شبکه KONTRON

PMC240
برند: KONTRON
 • Bus standard: PMC

 • Function: network

 • Input bus: gigabit Ethernet

 • Mounting: DIN rail, rack-mount

 • Other characteristics: industrial, Ethernet, high-performance

کارت کنترلر شبکه MEN

32 bit, 33 MHz | F211
برند: MEN
 • Bus standard: CompactPCI

 • Function: network

 • Input bus: Ethernet

کارت کنترلر شبکه NATIONAL

PXIe-8100 RT
برند: NATIONAL
 • Bus standard: PXI Express

 • Function: network

 • Input bus: USB, serial, gigabit Ethernet

 • Options: RF, wireless LAN, WLAN

کارت کنترلر شبکه RABBIT

58.98 MHz | RCM4200 series
برند: RABBIT
 • Bus standard: CompactPCI

 • Function: network

 • Input bus: Ethernet

کارت کنترلر شبکه RIELLO

NetMan 204
برند: RIELLO
 • Domain: network

 • Domain: network, industrial

 • Function: network

 • Input bus: Ethernet

 • Mounting: rack-mount

 • Other characteristics: high-performance, modular

 • Processor:Intel® Coreâ„¢ 2 Duo, Intel® Core 2 Quad

 • Processor: quad-core

 • Size: 1U

 • Size: 2U

 • Type: barebone