نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

cartesian روبات 3محوره SEPRO

S7 series
برند: SEPRO ROBOTIQUE
 • Function:palletizing, finishing, pick-and-place

 • Number of axes:3-axis

 • Product applications:for injection molding machines

 • Type:cartesian

پالاتایزر گانتری رباتیک باکسی GEBO

 

P5

برند: GEBO CERMEX

 • Domain:industrial

 • Function:transfer, dispensing , loading, paint, assembly, spot welding, machining

 • Number of axes:6-axis

 • Operational mode:robotic

 • Product applications:box

 • Product applications:for heavy loads

 • Type:articulated

 • Type:gantry

پالت پُرکن اتوماتیک / سینی IEF-WERNER

varioSTACK

برند:IEF-WERNER
 • Operational mode: automatic

 • Operational mode: manual

 • Product applications: drum

 • Type: low level infeed

پالت پرکن برجی SMI

max. 35 p/min | APS 1035 series
برند: SMI
 • Operational mode:automatic

 • Type:cartesian, tower

پالت پرکن(بسته بندی کننده) لایه ای(طبقه ای) GOUDSMIT

برند: GOUDSMIT MAGNETIC

 • Operational mode: automatic

 • Other characteristics: magnetic

 • Product applications: crate

 • Product applications: tray

 • Type: gantry

 • Type: layer

پالت پرکن(بسته بندی کننده) لایه ای(طبقه ای) KRONES

max. 600 layers/h | Modulpal Pro 1AD

برند: KRONES

 • Operational mode:automatic

 • Other characteristics:high-speed, high-capacity

 • Product applications:for loads

 • Type:layer

پالت خالی کن اتوماتیک NORDEN

NDP
برند: NORDEN MACHINERY
 • Operational mode:automatic

 • Product applications:for loads

 • Type:high level infeed

پالتایزر (پالت پرکن) بار به داخل سطح پایین MöLLERS

PLS-B
برند: MöLLERS
 • Operational mode:automatic

 • Operational mode:motor-driven

 • Product applications:bag, for boxes, carton

 • Type:layer

 • Type:low level infeed

پالتایزر (پالت پرکن) بار به داخل سطح پایین WINKEL

max. 1 200 kg, max. 120 p/h | PAS 15 E

برند: WINKEL

 • Operational mode:automatic, manual

 • Operational mode:manual

 • Product applications:drum

 • Product applications:for loads, pallet

 • Type:high level infeed

 • Type:low level infeed

حمل کننده پالت مفصلی BEUMER

robotpac®

برند: BEUMER

 • Domain:industrial

 • Function:palletizing, connecting, handling

 • Number of axes:6-axis

 • Operational mode:automatic

 • Product applications:case

 • Product applications:machine

 • Type:articulated

ربات اسکارا EPSON

SCARA G10-851S
برند: EPSON FACTORY AUTOMATION
 • Function:handling, palletizing, packaging, loading, assembly, unloading

 • Number of axes:4-axis

 • Other characteristics:high-speed, compact

 • Product applications:for heavy loads

 • Type:SCARA

ربات گانتری(بازویی) SSI

برند: SSI SCHÄFER

 • Domain:for the chemical industry

 • Domain:industrial

 • Function:palletizing

 • Number of axes:3-axis

 • Operational mode:automatic

 • Other characteristics:with swingarm

 • Product applications:bag

 • Type:gantry

 • Type:layer

روبات دارای قابلیت همکاری همزمان ( تشریک مساعی ) FANUC

CR-35iA
برند: FANUC ROBOTICS
 • Domain:industrial

 • Function:loading, depalletizing, transfer, assembly, palletizing, machining, pick-and-place

 • Number of axes:6-axis

 • Other characteristics:collaborative, floor-mounted

 • Type:articulated

روبات کارتِزیَن IMANPACK

AV100
برند: IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS S.P.A
 • Domain:industrial

 • Function:palletizing, pick-and-place

 • Number of axes:2-axis

 • Type:cartesian

روبات کارتِزیَن ROTEG

PARO®
برند: ROTEG
 • Domain:industrial

 • Function:palletizing

 • Number of axes:4-axis

 • Type:cartesian

روبات کارتِزیَن SOCO

برند: SOCO SYSTEM

 • Domain:industrial

 • Function:palletizing

 • Number of axes:3-axis

 • Type:cartesian

روبات مفصلی / پنج محوری / کاربرد در بسته بندی / کامپکت MOTOMAN

80 kg, 2 061 - 3 291 mm | MPL80
برند: MOTOMAN
 • Domain:industrial

 • Function:palletizing

 • Number of axes:5-axis

 • Other characteristics:compact

 • Type:articulated

روبات مفصلی / چهار محوری / کاربرد در بسته بندی / استفاده صنعتی MOTOMAN

50 kg, max. 1 893 mm | MPK50
برند: MOTOMAN ROBOTICS EUROPE
 • Domain:industrial

 • Function:palletizing

 • Number of axes:4-axis

 • Other characteristics:high-speed

 • Type:articulated

روبات مفصلی / شش محوری / کاربرد در بسته بندی OTC

FD-H5(H)
برند: OTC DAIHEN EUROPE GMBH
 • Domain:industrial

 • Function:palletizing, arc welding, handling

 • Number of axes:6-axis

 • Type:articulated

روبات مفصلی / شش محوری / کاربرد در بسته بندی REIS

RH40

برند: REIS ROBOTICS

 • Domain:industrial

 • Function:palletizing, connecting, handling

 • Number of axes:6-axis

 • Operational mode:automatic

 • Product applications:case

 • Product applications:machine

 • Type:articulated

روبات مفصلی / شش محوری / کاربرد در بسته بندی STäUBLI

TX200
برند: STäUBLI ROBOTICS
 • Domain:industrial

 • Function:handling, palletizing

 • Function:palletizing

 • Number of axes:3-axis

 • Number of axes:6-axis

 • Operational mode:automatic

 • Other characteristics:floor-mounted, ceiling-mount

 • Product applications:case

 • Product applications:for heavy loads

 • Type:articulated

 • Type:cartesian

 • Type:gantry

 

روبات مفصلی / هفت محوری / کاربرد در بُرادی برداری / بازرسی و بازبینی KUKA

LBR IIWA 7 R800
برند: KUKA ROBOTER
 • Domain:automobile, industrial

 • Function:handling, palletizing, packaging, loading, assembly, unloading

 • Function:inspection, packaging, palletizing, handling, machining

 • Number of axes:4-axis

 • Number of axes:7-axis

 • Other characteristics:collaborative, self-learning, floor-mounted, ceiling-mount

 • Other characteristics:short cycle time, compact

 • Other characteristics:short cycle time, compact, ceiling-mount

 • Product applications:for heavy loads

 • Type:articulated

 • Type:SCARA

ماشین تغذیه و پالت پر کن برای ارتفاع FISCHBEIN

 

P500
برند: FISCHBEIN
 • Domain:industrial

 • Function:palletizing

 • Number of axes:6-axis

 • Operational mode:automatic

 • Product applications:bag

 • Product applications:case

 • Type:articulated

 • Type:high level infeed

ماشین تغذیه و پالت پر کن برای ارتفاع SCHUNK

5 - 30 kN | VERO-S NSA plus

برند: SCHUNK

 • Operational mode:automatic

 • Operational mode:modular

 • Other characteristics:high-capacity

 • Other characteristics:high-speed, high-capacity

 • Product applications:case

 • Product applications:for loads

 • Type:high level infeed

 • Type:layer