نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

رله الکترو مکانیکی امنیتی با بورد مدار چاپی و تماسهای بزرور هدایت شده FINDER

50 series

برند:  FINDER FRANCE

 • Form:panel-mount

 • Form:PCB

 • Options:for light curtains, with muting

 • Other characteristics:DC, with guided contacts

 • Other characteristics:three-phase

 • Type:electromechanical

 • Type:electromechanical, differential

رله الکترو مکانیکی امنیتی با مانیتورینگ و ریلALLEN DNI

MSR 200 series

برند:  ALLEN-BRADLEY

 • Form:DIN rail

 • Function:security, monitoring

 • Other characteristics:modular

 • Type:electromechanical

رله الکترو مکانیکی امنیتی حفاظتی با ریل SIKA DIN

MSR 010, MSR 020

برند: SIKA

 • Form: DIN rail

 • Function: security, protection

 • Other characteristics: multifunction

 • Type: electromechanical

رله الکترو مکانیکی امنیتی دارای کنترل و پلاگ این ROCKWELL

700 series

برند:  ROCKWELL AUTOMATION

 • Form:low-profile

 • Form:plug-in

 • Function:control

 • Other characteristics:with guided contacts

 • Type:electromechanical

رله الکترو مکانیکی امنیتی دارای کنترل و ریل WENGLOR DIN

max. 45 ms

برند: WENGLOR SENSORIC GMBH

 • Form: DIN rail

 • Function: security, control

 • Options: for light curtains

 • Options: with muting, for light curtains

 • Type: electromechanical

رله الکترومکانیکی دارای کنترل و امنیت داخلی با ریلAET DIN

20 x 115 x 110 mm | KFDO

برند: AET

 • Form:DIN rail

 • Function:intrinsic safety, control

 • Function:security

 • Other characteristics:multifunction

 • Type:electromechanical

 • Type:electronic

رله امنیتی CROUZET

24 V | KSW3-JS

برند: CROUZET

 • Form: DIN rail

 • Function: security, shut-off, speed, control

رله حالت جامد E-T-A

18 - 36 V DC, max. 4 A | E-1048-S6xx

برند: E-T-A

 • Form: for printed circuit boards

 • Function: protection

 • Type: solid-state

ماژول ایمنی CARLO

 

برند: CARLO GAVAZZI

 • Form: compact, DIN rail

 • Other characteristics: with guided contacts

 • Type: electromechanical

ماژول ایمنی WAGO

750 series

برند:  WAGO

 • Form: miniature

 • Form:  surface-mount

 • Function: power

 • Other characteristics: with guided contacts

 • Type: electromechanical

ماژول ایمنی WIELAND

samosÂ

برند: WIELAND ELECTRIC

 • Form: panel-mount

 • Function: security, control

 • Type: electromechanical