نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

روشن کنندۀ لیزری مرئی قابل حمل بازرسی BANNER

BVC0A0A31
برند : BANNER
 • Illumination technology: laser

 • Illumination technology: optical fiber

 • Other characteristics: high-power, LED array

 • Other characteristics: portable

 • Spectrum: UV, blue, white, green, red

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: inspection

عدسی عینی قابل تنظیم تحقیقاتی/ بینایی ماشینی QIOPTIQ

FETURA
برند :QIOPTIQ
 • Optical characteristics: zoom

 • Other characteristics: high-resolution

 • Other characteristics: plan achromatic

 • Technical applications: machine vision

 • Type: fluorescence, confocal

لنز های شیئی بزرگنما MICRO-CONTROLE / SPECTRA-PHYSICS

5 - 50 x | MV-, M-, L-, 50102, 50105 Series
برند :MICRO-CONTROLE / SPECTRA-PHYSICS
Optical characteristics:zoom
Other characteristics:modular, automatic
 • Technical applications:for analysis

 • Type:FT-IR

لنز های شیئی بزرگنما برای نظارت بر فرایند GURLEY

1 - 200x | MC200
برند :GURLEY
 • Optical characteristics: telecentric

 • Optical characteristics: zoom

 • Technical applications: for process monitoring

 • Technical applications: measurement

منبع روشنایی هالید فلزی UV کامپکت برای میکروسکوپ ها PRIOR

Lumen 200/210/220 Pro
برند :PRIOR
 • Configuration: dome, ring

 • Illumination technology: LED

 • Illumination technology: metal-halide

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: shadowless

 • Spectrum: UV

 • Technical applications: for microscopes

میکروسکوپ استریو با دوربین دیجیتال HD VISION

2x - 20x | Mantis Elite-Cam HD
برند : VISION
 • Options and accessories: high-speed

 • Options and accessories: multiphoton

 • Options and accessories: with HD digital camera

 • Technical applications: laboratory

 • Technical applications: measurement

 • Type: 3D, optical

 • Type: fluorescence

میکروسکوپ پردازش تصویر/ دوربین دیجیتال/ اندازه گیری سه محوری MITUTOYO

max. 400 x 200 x 220 mm | MF-series
برند : MITUTOYO
 • Optical characteristics: aspherical

 • Options and accessories: digital camera, image-processing

 • Other characteristics: UV

 • Technical applications: 3-axis measuring

 • Technical applications: machine vision

میکروسکوپ پیزوالکتریک فوکوس در حد نانو آزمایشگاه PIEZOSYSTEM

MIPOS series
برند :PIEZOSYSTEM
 • Optical characteristics: zoom

 • Options and accessories: digital camera

 • Options and accessories: nano-focus, piezoelectric

 • Technical applications: laboratory

 • Technical applications: machine vision, for micro-imaging applications

 • Technical applications: measurement

 • Type: optical

میکروسکوپ دیجیتالی/ قابل حمل/ برای آنالیز BYK GARDNER USA

DPM 300
برند :BYK GARDNER USA
 • Options and accessories:portable, digital camera

 • Other characteristics:high-resolution

 • Technical applications:for analysis

 • Type:digital

میکروسکوپ مادون قرمز/ دوربین دیجیتالی/ برای آنالیز THERMO

Nicoletâ„¢ iNâ„¢10
برند : THERMO
 • Options and accessories: digital camera

 • Technical applications: for analysis

 • Type: infrared

میکروسکوپ میدان فرا نشری پویشی FE دوربین دیجیتال برای تحلیل ماده آزمایشگاه KEYSIGHT TECHNOLOGIES

U9320A 8500
برند :KEYSIGHT TECHNOLOGIES
 • Optical characteristics:macro

 • Options and accessories:digital camera

 • Other characteristics:compact

 • Technical applications:biomedical

 • Technical applications:laboratory, for material analysis

 • Technical applications:machine vision

 • Type:FE-SEM

 • Type:FT-IR

میکروسکوپ نوری دوربین دیجیتال بازرسی رشتۀ نوری EXFO

FIP-400
برند :EXFO
 • Illumination technology: LED

 • Options and accessories: digital camera

 • Other characteristics: benchtop

 • Spectrum: colored

 • Technical applications: fiber optic inspection

 • Technical applications: for microscope illuminators

 • Type: optical

میکروسکوپ نوری دوربین دیجیتال برای کاربرد های پزشکی HUND

OAS series
برند :HUND
 • Options and accessories: digital camera

 • Technical applications: for medical applications

 • Technical applications: inspection

 • Type: optical

میکروسکوپ نوری دوربین دیجیتال زیست پزشکی KRÃŒSS

برند :KRÃŒSS
 • Illumination technology: halogen lamp

 • Options and accessories: digital camera

 • Other characteristics: benchtop

 • Spectrum: cold

 • Technical applications: biomedical

 • Type: optical

میکروسکوپ نوری دوربین دیجیتال سنجش EXTECH

1 - 200x | MC200
برند :EXTECH
 • Optical characteristics: zoom

 • Options and accessories: digital camera

 • Technical applications: machine vision, for micro-imaging applications

 • Technical applications: measurement

 • Type: optical

میکروسکوپ نوری کامپیوتری بازرسی رشتۀ نوری LEONI

ZXXX-TF0-V1
برند :LEONI
 • Options and accessories: computerized

 • Options and accessories: digital camera

 • Other characteristics: automated

 • Technical applications: fiber optic inspection

 • Technical applications: for industrial use

 • Type: optical

 • Type: scanning acoustic

واحد کنترل دوربین نظارتی WENGLOR

BVC0A0A31
برند : WENGLOR
 • Applications: video surveillance

 • Mounting: panel

 • Options and accessories: inspection

 • Protection level: standard

 • Technology: touch screen, LCD