نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

ثبت چارتی مدور اطلاعات INDUMART

90 series
برند: INDUMART
 • Measured physical value: temperature, pressure, flow, humidity

 • Mounting: surface-mount, panel-mount

 • Options and accessories: circular

 • Options and accessories: circular, RTD, IP66

 • Type: multi-channel

ثبت چارتی مدور اطلاعات OMEGA

10 in | CT5100 series
برند: OMEGA
 • Applications: display

 • Measured physical value: sensitive, pressure

 • Options and accessories: circular

 • Options and accessories: Ethernet

 • Options and accessories: with touchscreen

 • Type: paperless

 • Type: programmable

ثبت چارتی مدور اطلاعات RESATO HIGH PRESSURE TECHNOLOGY

RPX

برند: RESATO HIGH PRESSURE TECHNOLOGY

 • Applications: display

 • Options and accessories: circular

 • Options and accessories: Ethernet

 • Options and accessories: rugged

 • Type: paperless

ثبت چارتی مدور اطلاعات RESATO HIGH PRESSURE TECHNOLOGY

RPX

برند: RESATO HIGH PRESSURE TECHNOLOGY

 • Applications: display

 • Options and accessories: circular

 • Options and accessories: Ethernet

 • Options and accessories: rugged

 • Type: paperless

دستگاه ثبت نمودار روی نوار ASCON TECNOLOGIC S.R.L

RZ10000

برند: KONTRON
 • Input bus: RS485, CANopen

 • Mounting: panel-mount

 • Number of inputs/outputs: 8-I

 • Signal type: analog

 • Type: strip chart

دستگاه ثبت نمودار نقطه ای نمودار نواری JUMO

144 x 144 mm, Modbus | JUMO LOGOPRINT 500

برند: JUMO
 • Options and accessories: with touchscreen

 • Type: paperless

 • Type: spot, stri

دستگاه ثبت ویدئو گرافیکی بدون کاغذ DESIN

1 - 6 channels | PLR-8000
برند: DESIN
 • Applications: industrial

 • Applications: network

 • Type: digital

 • Type: NVR

 • Type: paperless

ضبط NVR ویدئو شبکه SAMSUNG TECHWIN

64 Mbps | SRM-872

برند: DEDICATED MICROS

 • Applications: network

 • Measured physical value: temperature

 • Options and accessories: with integrated data logger

 • Type: NVR

 • Type: strip chart, spot, multi-channel

ضبط NVR ویدئو شبکه SONY

NSR-500
برند: SONY
 • Applications: network

 • Options and accessories: 16-channel

 • Type: NVR

ضبط کنندۀ گرافيک ویدئویی به همراه ضبط کنندۀ داخلی داده ها CHINO

max. ± 50 V, 5.6", 8 GB | KR2000 series
برند: CHINO
 • Applications: network

 • Options and accessories: with integrated data logger

 • Options and accessories: with touchscreen

 • Type: paperless

ضبط ویدئویی برای شبکه KONTRON

TRACe V304-TR

برند: KONTRON
 • Applications: network

 • Options and accessories: with touchscreen

 • Type: paperless