نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه آزمون کشش سیستم دستی ANDILOG

max. 1000 N | BAT1000
برند: ANDILOG
 • Operation: manual

 • Test type: traction, compression, tension/compression, force, peel force

دستگاه آزمون کشش سیستم دستی COM-TEN

200 lb | TEX 555
برند: COM-TEN
 • Operation: manual

 • Other characteristics: vertical

 • Test type: traction

دستگاه تست خمش EXPERT SYSTEM SOLUTIONS

Misura® FLEX
برند: EXPERT SYSTEM SOLUTIONS
 • Operation: hydraulic

 • Operation: servo-hydraulic

 • Other characteristics: laboratory

 • Test material: for asphalt

 • Test material: unbound materials

 • Test type: bending

دستگاه تست دینامومترکنترل عددی STARRETT

500 - 5000 N | FMS series
برند: STARRETT
 • Operation: electromechanical

 • Other characteristics: numerical control

 • Test type: dynamometer

ماشین آزمون کشش فشار مواد رومیزی LLOYD

LS1
برند: LLOYD
 • Operation: electromechanical

 • Operation: manual

 • Other characteristics: table-top

 • Other characteristics: vertical

 • Test material: materials

 • Test type: tension/compression

 • Test type: traction, compression

ماشین ارزیابی مواد FORMAT

OCFM
برند: FORMAT
 • Applications: laboratory

 • Measured value: volume, pressure, temperature

 • Operation: electric

 • Other characteristics: automatic, automobile

 • Test material: brake, clutch

 • Test type: friction

ماشین ارزیابی مواد HEGEWALD & PESCHKE

max. 100 N | Inspekt mikro
برند: HEGEWALD & PESCHKE
 • Operation: electromechanical

 • Operation: hydraulic

 • Other characteristics: vertical

 • Test material: materials

 • Test type: traction

ماشین ارزیابی مواد TINIUS OLSEN

U Series
برند: TINIUS OLSEN
 • Operation: electromechanical

 • Other characteristics: automatic

 • Test material: materials

ماشین ارزیابی مواد ایستا ZWICK

zwicki-Line
برند: ZWICK
 • Operation: electromechanical

 • Other characteristics: static

 • Test material: materials

 • Test type: compression, traction

ماشین تست اصطکاک MEA

برند: MEA
 • Operation: electromechanical

 • Other characteristics: automatic, vertical

 • Test type: friction

 • Test type: traction

ماشین تست فشار کمپرس WALLACE

Mk III - C11
برند: WALLACE
 • Operation: electromechanical

 • Operation: motorized

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: power-operated, vertical

 • Test type: bending

 • Test type: compression

 • Test type: compression, traction

ماشین تست فشار کمپرس اصطکاک BROOKFIELD

برند: BROOKFIELD
 • Operation: electromechanical

 • Other characteristics: vertical

 • Test material: for electrical insulation

 • Test type: compression, traction

ماشین تست فشار کمپرس اصطکاک GALDABINI

برند: GALDABINI
 • Operation: electromechanical

 • Other characteristics: horizontal

 • Other characteristics: vertical

 • Test type: compression, traction

 • Test type: traction

ماشین تست فشار کمپرس اصطکاک MINEBEA

برند: MINEBEA
 • Operation: electromechanical

 • Operation: hydraulic

 • Operation: pneumatic

 • Other characteristics: horizontal

 • Test type: compression, traction

 • Test type: tensile strength

 • Test type: tensile strength, tensile, traction

ماشین تست فشار کمپرس برای صفحات پلاستیکی MAXIMATOR

zwicki-Line
برند: MAXIMATOR
 • Operation: manual

 • Test material: for plastic sheets

 • Test type: compression

 • Test type: tensile

ماشین تست فشار کمپرس موادهیدرولیک INSTRON

DX series
برند: INSTRON
 • Operation: electro-hydraulic

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: double-column

 • Test material: materials

 • Test material: materials, concrete, for asphalt

 • Test type: compression

 • Test type: viscoelasticity

میز تست فشار کمپرس اصطکاک افقی موتوری KERN & SOHN

100 - 1 000 N | THM series
برند: KERN & SOHN
 • Operation: motorized

 • Other characteristics: horizontal

 • Test type: tension/compression

میز تست فشار کمپرس اصطکاک افقی موتوری SHIMPO

100 lb | FGS-100PXH
برند: SHIMPO
 • Operation: manual

 • Operation: motorized

 • Other characteristics: automatic, power-operated, mobile, for laboratories, digital, for assembly lines, digital readout

 • Test type: fatigue, traction, peel, compression, tension/compression, tensile, shearing resistance, constant load, force, for burst testing, burst, endurance, peel force, displacement force, friction

 • Test type: force, compression

 • Test type: traction, compression

میز تست فشار کمپرس اصطکاک عمودی موتوری MARK-10

max. 1.5 kN | ESM301 series
برند: MARK-10
 • Operation: manual

 • Operation: motorized

 • Other characteristics: power-operated, vertical

 • Other characteristics: vertical

 • Test type: compression, traction

 • Test type: traction

میز تست فشار کمپرس اصطکاک عمودی موتوری MECMESIN

max. 0.5 kN | MultiTest 0.5-d
برند: MECMESIN
 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: horizontal

 • Other characteristics: power-operated, vertical

 • Test type: compression, traction

 • Test type: friction

 • Test type: traction, compression