نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه اندازه گیری تماس اتوماتیک MARPOSS

برند: MARPOSS   M100    
 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: bridge

 • Structure: tabletop

دستگاه اندازه گیری مختصات مدل پل/ چند سنسوره/ CNC TESA

max. 460 x 710 x 420 mm | MH3D F series
برند: TESA
 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: bridge

دستگاه اندازه گیری مختصات مدل پل/ چند سنسوره/ خط تولید/ CNC EROWA

CMM Qi
برند: EROWA
 • Applications: for lenses, for lens molds

 • Applications: production line

 • Options and accessories: CNC

 • Options and accessories: high-precision

 • Probe type: multi-sensor

 • Probe type: non-contact, optical

 • Probe type: optical

 • Structure: bridge

ماشین اندازه گیری طول خطی MAHR

برند:MAHR
0 - 600 mm | Precimar PLM 600-2
 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: gantry

ماشین با چهارچوب استقرار برای سنجش تعادل پل چند سنسوره CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH CNC

برند:CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
max. 1 200 x 2 400 x 1 000 mm | CONTURA series
 • Applications: for large parts

 • Applications: workshop

 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: gantry

 • Structure: gantry, bridge

ماشین با چهارچوب استقرار برای سنجش تعادل پل چند سنسوره برای قطعات بزرگ MICRO-VU

برند:MICRO-VU
max. 2500 x 1600 x 200 mm | Excel series
 • Applications: for large parts

 • Options and accessories: high-precision

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: gantry, bridge

ماشین با چهارچوب استقرار برای سنجش تعادل پل چند سنسوره سیستم دستی THOME

max. 800 x 400 x 300 mm | CMM Smart series
برند: THOME
 • Options and accessories: CNC

 • Options and accessories: manual

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: gantry, bridge

 • Structure: with horizontal arm

ماشین با چهارچوب استقرار برای سنجش تعادل پل چند سنسوره کارگاه MITUTOYO

برند: MITUTOYO
max. 900 x 2000 x 800 mm | CRYSTA-Apex S series
 • Options and accessories: high-precision

 • Options and accessories: high-precision, CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: gantry

 • Structure: gantry, bridge

ماشین چند سنسوره برای سنجش تناسب شکل TRACTO-TECHNIK

TUBOSCAN
برند: TRACTO-TECHNIK
 • Options and accessories: CNC, form

 • Options and accessories: form

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: tabletop

ماشین رومیزی سنجش مختصات پل چند سنسوره COORD3 INDUSTRIES SRL CNC

برند:COORD3 INDUSTRIES SRL   EOS serie    
 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: tabletop, bridge

 

ماشین رومیزی سنجش مختصات چند سنسوره OPTICAL GAGING PRODUCTS CNC

برند:OPTICAL GAGING PRODUCTS
300 x 150 x 200 mm | SmartScope Quest 250
 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Probe type: optical

 • Structure: portable

 • Structure: tabletop

ماشین رومیزی سنجش مختصات چند سنسوره شکل JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY GERMANY GMBH

برند:JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY GERMANY GMBH   HOMMEL-ETAMIC F435, F455  
 • Options and accessories: CNC, form

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: tabletop

ماشین مختصات سنج با بازوی افقی مولتی سنسور ZETT MESS TECHNIK CNC

برند: ZETT MESS TECHNIK
max. 30 000 x 2 000 x 3 000 mm | AMS
 • Options and accessories: CNC

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: gantry, bridge

 • Structure: with horizontal arm

ماشین مختصات سنج با بازوی افقی مولتی سنسوربلبرینگ غلتکی API – AUTOMATED PRECISION EUROPE GMBH

برند:API - AUTOMATED PRECISION EUROPE GMBH   Galaxy Dâ„¢     Options and accessories: roller bearing Probe type: multi-sensor Structure: with horizontal arm

ماشین مختصات سنج با بازوی افقی مولتی سنسوردستی STIEFELMAYER

برند:STIEFELMAYER
ACTURA
 • Options and accessories: manual

 • Probe type: multi-sensor

 • Structure: bridge

 • Structure: with horizontal arm