نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تطبيق دهنده القایی دیجیتال MAHR

برند:MAHR
±1.4 mm | 2100
 • Mounting: portable

 • Options: inductive, digital

 • Other characteristics: compact

 • Product applications: gauge

 • Type: dial

تطبیق دهندۀ داخلی بیرونی ULTRA PRÄZISION MESSZEUGE

برند:ULTRA PRÄZISION MESSZEUGE
1390 1xx series
 • Options:dial indicating

 • Options: dial indicating, digital

 • Options: interior, exterior

مقایسه کننده دیجیتال بانشان دهنده شمارهSAM OUTILLAGE

برند: SAM OUTILLAGE
710-C12
 
 • Options: dial indicating

 • Options: dial indicating, digital

 • Options: digital, dial indicating

مقایسه کننده مدرج MARPOSS

برند:MARPOSS
TD series
 • Options:dial indicating

 • Options: dial indicating, digital

 • Options: interior, exterior

مقایسه کننده مدرج SYLVAC

برند:SYLVAC
0.5, 0.8 mm | S_Dial S234
 • Options: dial indicating

 • Options: interior, exterior

مقایسه کننده مدرج STARRETT

0.010" | 708AZ, B708ACZ, R708 series
برند: STARRETT
 • Options: dial indicating, with orientable feeler

 • Options: interior, exterior