نمایش دادن همه 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

تراز اتوماتیک دیجیتالی با دقت TRIMBLE

برند:TRIMBLE
26x - 32x, IP55 | Trimble® DiNi®
 • Other characteristics: precision

 • Type: automatic, digital

 • Type: digital

 

تراز حباب دار دقیق LEVEL DEVELOPMENTS LTD

برند:LEVEL DEVELOPMENTS LTD
ø 6 - 18 mm, 23 - 49 mm
 • Other characteristics: precision

 • Type: spirit

تراز حباب دار دیجیتال دقیق MICROPLAN®

برند:MICROPLAN®   LE301    
 • Other characteristics:precision

 • Type: spirit

 • Type: spirit, digital

 

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق BETA UTENSILI

برند: BETA UTENSILI
1699L
 • Other characteristics: magnetic, precision

 • Other characteristics: precision

 • Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق TESA

برند:TESA  
 • Other characteristics: recision

 • Type: automatic, digital

 • Type: digital

 • Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق LEVEL DEVELOPMENTS

200 mm, 0.01 - 0.1 mm/m | 61SL series

برند: LEVEL DEVELOPMENTS
 • Other characteristics: precision
 • Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق LEVEL DEVELOPMENTS

150 - 300 mm, 0.05 - 1 mm/m | 114 series

برند: LEVEL DEVELOPMENTS
 • Other characteristics: magnetic, precision

 • Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق LEVEL DEVELOPMENTS LTD

رند:LEVEL DEVELOPMENTS LTD
100 - 500 mm, 0.01 - 0.1 mm/m | 61R, 5745/1 series
 • Other characteristics: magnetic, precision

 • Other characteristics: precision

 • Type: spirit

زاویه سنج سطح با پایۀ مغناطیسی ELBO

C 010 - 116, C 010 - 117

برند: ELBO
 • Other characteristics: precision

 • Type: digital

 • Type: laser, digital