در حال نمایش 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ابزار دستی اندازه گیری گردی JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY GERMANY GMBH

برند:JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY GERMANY GMBH
ø 150 mm | HOMMEL-ETAMIC F50
 • Options: laser, in-line

 • Options: non-contact, optical

پروفیلومتر سه بعدیبا نیروی اتمی PANASONIC

max. 200 x 200 mm | UA3P 3D Series

برند: PANASONIC
 • Applications: industrial

 • Options: 3D, atomic force

 • Options: 3D, non-contact

 • Options: stylet, optical, 3D

دستگاه بازرسی میل لنگ SCHENCK

max. 6 -35 kg, ø 100 - 200 mm | 300 MBRK Series

برند: SCHENCK
 • Options and accessories: automatic, CNC

 • Product applications: shaft

دستگاه سنجش اندازه شکل ذره MALVERN

0.8 - 300 µm | Sysmex FPIA 3000

برند: MALVERN
 • Measured value: shape, particle, size

 • Other characteristics: automatic, dynamic

دستگاه سنجش نوری 3D THIRD DIMENSION

GapGun MX+

برند: THIRD DIMENSION
 • Applications: cutting edge

 • Applications: laboratory, industrial, for liquids

 • Applications: laboratory, industrial, for powdery materials

 • Measured value: shape, particle, liquid, size

 • Measured value: shape, particle, particle size, particle size distribution, size

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: portable

 • Technology: optical, 3D

دستگاه سنجش نوری 3D دینامیک GOM

برند:GOM
دستگاه سنجش نوری 3D دینامیک 
 • Applications: cutting edge

 • Other characteristics: dynamic

 • Technology: optical, 3D

دستگاه غیر تماسی سنجش نمای جانبی صافی سطح ZYGO

NewViewâ„¢ 7100

برند: ZYGO
 • Applications: cutting edge

 • Applications: surface flatness

 • Options: non-contact

 • Other characteristics: benchtop

 • Technology: optical, 3D

ماشین سنجش زبری و شکل MITUTOYO

برند:MITUTOYO
max. 200 x 500 mm | SV-3000CNC series
 • Applications: for industrial applications

 • Other characteristics: CNC

 • Technology: direct-contact

ماشین سنجش سطح CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH

برند:CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
SURFCOM, CONTOURECORD series
 • Applications: cutting edge

 • Measured physical value: surface

 • Measured value: shape, particle, size

 • Number of axes: 7-axis, 6-axis

 • Other characteristics: benchtop

 • Portability: portable