نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

آشکار ساز TCD برای کروماتوگرافی گازی AGC

MTP-8/10

برند: AGC
 • Applications: for gas chromatography

 • Gas type: O2

 • Measured value: dust, light scattering

 • Measured value: TCD

آشکار ساز با آرایش فوتودیودی حساسیت بالا RIGAKU CORPORATION

برند:RIGAKU CORPORATION   PILATUS3 R    
 • Applications: for gas chromatography

 • Other characteristics: combination

 • Other characteristics: high-sensitivity

 • Technology: flame ionization, photoionization

 • T echnology: photodiode array

 • Technology: photoionization, flame ionization

آشکار ساز بویایی برای کروماتوگرافی گازی GERSTEL

ODP

برند: GERSTEL
 • Applications: for gas chromatography

 • Measured value: olfactory

 • Technology: flame ionization

 • Technology: flame photometry

آشکارساز دو طول موج CAIRN RESEARCH

برند:CAIRN RESEARCH   OptoSplit II      
 • Measured value: dual-wavelength

 • Measured value: UV-Vis wavelength

 • Other characteristics: explosion-proof

آشکارساز شعله یونیزاسیون فتویونیزلسیونترکیبی گاز کروماتوگرافی OI ANALYTICAL

برند:OI ANALYTICAL   4450  
 • Applications: for gas chromatography

 • Other characteristics: combination

 • Technology: flame ionization, photoionization

 

استوانۀ HPLC MERCK MILLIPORE

برند:MERCK MILLIPORE   Chromolith    
 • Material: borosilicate, glass

 • Technology: photodiode array

استوانۀ پلیمری HPLC THERMO SCIENTIFIC – SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT

برند:THERMO SCIENTIFIC - SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT   MAbPacâ„¢      
 • Material: polymer

 • Measured value: dust, dual-wavelength, smoke

 • Technology: UV, CMOS, infrared

 

استوانۀ سیلیکایی HPLC TELEDYNE ISCO

برند:TELEDYNE ISCO   RediSep® Rf series      
 • Applications: for HPLC, laboratory

 • Material: silica

 • Measured value: variable wavelength

 • Other characteristics: stand-alone, compact

 • Technology: UV

پمپ تغذیه مویرگی کنترل برای سیستم HPLC چند سیالی KNAUER

0.01 - 10 ml/min | AZURA ASM 2.1L

برند: KNAUER
 • Applications: for HPLC system, control

 • Other characteristics: isocratic, compact

 • Type: capillary

ردیاب طول موج UV مرئی OPTEK-DANULAT

برند:OPTEK-DANULAT 254 - 313 nm | AF45    
 • Measured value: V-Vis wavelength

 • Other characteristics: explosion-proof

 

فلورسانس سیستم آشکارساز CCD ISS

برند: ISS
 • Applications: OEM

 • Measured value: single-wavelength

 • Technology: diode array

 • Type: CCD, fluorescence