نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

آشکار ساز آتشمونواکسید کربن آنالوگ سیلو AMETEK PROCESS INSTRUMENTS

برند: AMETEK PROCESS INSTRUMENTS   MillWatch / SiloWatch    
 • Domain: process

 • Gas type: carbon monoxyde

 • Measured value: fire

 • Other characteristics: analog

 • Other characteristics: gas, monitoring

 • Type: UV/VIS, NIR, optical

آشکار ساز چند گازی IR کامپکت مقاوم CROWCON DETECTION INSTRUMENTS

برند:CROWCON DETECTION INSTRUMENTS   Gas-Pro IR    
 • Measured value: hydrocarbon gas

 • Measured value: multi-gas

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: explosion-proof, compact

 • Other characteristics: fail-safe, compact, rugged, with digital display

 • Other characteristics: stand-alone

 • Technology: electrochemical

 • Technology: IR

 • Technology: optical, infrared

 

آشکارساز دی اکسید کربنNDIR الکتروشیمیایی مانیتورینگ GFG – GESELLSCHAFT FüR GERäTEBAU

برند:GFG - GESELLSCHAFT FüR GERäTEBAU   GMA313    
 • Applications: monitoring

 • Gas type: carbon dioxide

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: wireless, universal

 • T echnology: infrared

 • Technology: infrared, electrochemical

 • Technology: NDIR, electrochemical

آشکارساز دی اکسید کربناینفراردقابل حمل BW TECHNOLOGIES

برند:BW TECHNOLOGIES   GasAlertMicro 5 IR        
 • Gas type: carbon dioxide

 • Gas type: hydrogen

 • Other characteristics: portable

 • Technology: infrared

آشکارساز گاز هیدروکربن مادون قرمز مسیر باز DETECTOR ELECTRONICS CORP. (DET-TRONICS)

برند:DETECTOR ELECTRONICS CORP. (DET-TRONICS)   PointWatch Eclipse®  
 • Applications: industrial

 • Gas type: carbon monoxyde

 • Measured value: gas

 • Measured value: hydrocarbon gas

 • Other characteristics: explosion-proof, with replaceable sensor

 • Other characteristics: open path

 • Other characteristics: with replaceable sensor

 • Technology: infrared

 

آشکارساز مونوکسید کربن AMETEK LAND

برند:AMETEK LAND   0 - 10 000 ppm.m, max. 370 °C, IP65 | 9000 series      
 • Gas type: carbon monoxyde

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: remote

آشکارساز مونوکسید کربن دیوار نصب سنگین تنفسی CLEMCO INDUSTRIES

برند: CLEMCO INDUSTRIES
CMS-1
 • Applications: industrial

 • Applications: monitoring, respirator

 • Gas type: carbon dioxide

 • Gas type:  carbon monoxyde

 • Measured value: air

 • Measured value: concentration

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: wall-mounted, indoor

 • Other characteristics: wall-mounted, with audible alarm

 • Other characteristics: with LCD display

 • Technology: infrared

آشکارساز مونوکسید کربن قابل حمل MARTINDALE ELECTRIC

برند: MARTINDALE ELECTRIC   CO90    
 • Gas type: carbon dioxide

 • Gas type: carbon monoxyde

 • Measured value: gas

 • Other characteristics: fixed

 • Other characteristics: portable

 • Technology: infrared

آشکارساز مونوکسید کربن قابل حمل TESTO

برند:TESTO   max. 1 999 ppm | 317-3    
 • Applications: for ambient air monitoring

 • Gas type: carbon monoxyde

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: portable, with LCD display

 • Other characteristics: remote

ردیاب ترکیب ارگانیک فرار گاز PID شخصی ION SCIENCE

برند:ION SCIENCE     CUB    
 • Applications: monitoring

 • Measured value: volatile organic compound, gas

 • Other characteristics: personal

 • Technology: PID

سیستم شناسایی گاز آتش تلورانس خطا SIMTRONICS

برند:SIMTRONICS   SYNTEL    
 • Measured value: flame

 • Other characteristics: fault-tolerant

 • Other characteristics: for fire safety applications

 • Type: fire, gas

شناسایی کننده روغن شعله گاز سیستم ایمن در برابر خرابی DURAG GROUP

برند:DURAG GROUP   D-LE 701    
 • Applications: for burners, monitoring

 • Measured value: oil, flame, gas

 • Other characteristics: fail-safe