نشانگر عملیاتی فشار کوچک AIR LOGIC

F-2913-80

برند : AIR LOGIC
 • Display: dial

 • Other characteristics: miniature

 • Other characteristics: stainless steel, precision

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: process

نشان دهنده فشار دیجیتال پردازش دقیق GE MEASUREMENT & CONTROL

max. 1 000 bar | PACE 1000

برند : GE MEASUREMENT & CONTROL
 • Display: digital

 • Other characteristics: precision

 • Type: process

نشان دهنده فشار دیجیتال پردازش توکار ELETTROTEC S.R.L.

IVD5

برند : ELETTROTEC S.R.L.
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Other characteristics: built-in

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: process

نشان دهنده فشار دیجیتال پردازش JUMO

96 x 48 mm, PROFIBUS-DP | JUMO di 308 برند :  JUMO
 • Applications: for hydraulic applications

 • Display: digital

 • Display: with dual scale

 • Other characteristics: stainless steel

 • Protection level: corrosion-resistant

 • Protection level: waterproof

 • Technology: Bourdon tube

 • Technology: liquid-filled Bourdon tube

 • Type:process

نشان دهنده فشار دیافراگمی انالوگ فرایند اختلاف فشار DWYER

ATEX, IP65 | Magnehelic® AT22000 series

برند : DWYER
 • Display: dial

 • Protection level: explosion-proof

 • Technology: diaphragm, differential-pressure

 • Type: process

نشان دهنده فشار دیافراگمی انالوگ فرایند METAL WORK

max. 12 bar | MAN L series برند :  METAL WORK
 • Applications: for air

 • Display: dial

 • Display: dial indicating

 • Type: process

کلید فشار الکترونیک برای مایعات سیال با نمایش دیجیتال IFM

PG28xx series برند :  IFM
 • Applications: for hydraulic applications

 • Display: analog

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: miniature, digital

 • Protection level: standard

 • Technology: electronic

 • Type: process

فشار سنج لولۀ بوردون مدرج فشار پایین دقیق ASHCROFT

A4A

برند : ASHCROFT
 • Applications: for air

 • Display: dial

 • Other characteristics: precision

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: precision, trial, low-pressure

فشار سنج لولۀ بوردون مدرج فرایند WINTERS

2.5 - 4"| PSB Series STABILIZRâ„¢

برند : WINTERS
 • Applications: for refrigerant

 • Display: dial

 • Display: digital

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: process

فشار سنج لولۀ بوردون مدرج فرایند AVENTICS

PG1 - SAS series برند :  AVENTICS
 • Display: dial

 • Material: steel

 • Operation: pneumatic

 • Orientation: horizontal

 • Product applications: for compressed air

 • Technology: Bourdon tube

 • Type: non-contact

 • Type: process

فشار سنج لولۀ بوردون مدرج صنعتی فولاد ضد زنگ SWAGELOK

PGI-100B-BC.6-BAWX

برند : SWAGELOK
 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Protection level: robust

 • Technology: Bourdon tube

 • Technology: capsule

 • Type: industrial

 • Type: laboratory

فشار سنج لولۀ بوردون پر شده از مایع آنالوگ فرایند مقاوم به خوردگی FG INOX

MAIPI63A016

برند : FG INOX
 • Applications: for gas

 • Display: analog

 • Protection level: corrosion-resistant

 • Technology: liquid-filled Bourdon tube

 • Type: process

فشار سنج لولۀ بوردون آنالوگ فرایند فولاد ضد زنگ SIKA

MRE series

برند : SIKA
 • Applications: for inert gases

 • Display: analog

 • Display: analog, dial

 • Display: dial

 • Other characteristics: stainless steel

 • Protection level: IP54

 • Technology: Bourdon tube

 • Technology: differential-pressure, membrane type

 • Type: HVAC, OEM, industrial, with diaphragm seal

 • Type: process

فشار سنج لولۀ بوردون آنالوگ فرایند با سیگنال الکتریکی خروجی WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG

PGT23.063

برند :  WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG
 • Display: analog

 • Technology: Bourdon tube

 • Technology: liquid column

 • Type: process

 • Type: process, with electrical output signal

فشار سنج آنالوگ فرایند APSOPARTS

برند :  APSOPARTS
 • Applications: for compressed air

 • Display: dial

 • Material: brass

 • Other characteristics: plug-in

 • Type: threaded