اتاق های زیست محیطی THERMO

+5 °C ... +60 °C | Forma™ 3960 series
برند: THERMO
 • Options and accessories: bench-top

 • Type: climatic

 • Type: environmental stress screening

کابینت آزمون روشنايى TQC

VF0600 Color box
برند: TQC
 • Options and accessories: stainless steel

 • Type: illumination

 • Type: temperature, humidity

محفظه تست آب و هوایی IPTE

برند: IPTE
 • Options and accessories: on lifting table

 • Options and accessories: with window

 • Type: climatic

 • Type: temperature

محفظه تست آب و هوایی درجه حرارت ثبات با پنجره WEISS

34 - 150 l, -70°C ... +180°C | WTL series
برند: WEISS
 • Options and accessories: with window

 • Type: climatic, temperature

محفظه مسن کردن پیر کردن عمودی WALLACE

O7E
برند: WALLACE
 • Options and accessories: vertical

 • Options and accessories: with window

 • Type: aging

 • Type: humidity, temperature

محفظهESS دما محیط زیست تاثیر CLIMATS

Extreme 320
برند: CLIMATS
 • Options and accessories: compact

 • Options and accessories: explosion-proof

 • Type: ESS, temperature, environmental

 • Type: thermal shock

محفظۀ آزمون ارتعاش و ضربه HALT QUALMARK

18” x 18” | Typhoon 1.5
برند: QUALMARK
 • Options and accessories: HALT

 • Type: vibration and shock

محفظۀ آزمون خوردگی پاشش نمک با پنجره ERICHSEN

DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS |Model 606
برند: ERICHSEN
 • Options and accessories: with window

 • Type: salt spray corrosion

محفظۀ آزمون خوردگی پاشش نمک ظرفیت بالا ASCOTT

VT³, VC³ series
برند: ASCOTT
 • Options and accessories: large capacity

 • Type: cyclic corrosion, salt spray

 • Type: salt spray corrosion

محفظۀ آزمون دما شرایط جوی با پنجره VöTSCH

VT³, VC³ series
برند: VöTSCH
 • Applications: for materials testing machines

 • Options and accessories: with window

 • Type: temperature

 • Type: temperature, climatic

محفظۀ آزمون دما قابل ورود وسیلۀ نقلیه CINCINNATI SUB-ZERO

10 - 95%, -70°C ... +180°C | BTL-433, BTX-475
برند: CINCINNATI SUB-ZERO
 • Applications: automobile

 • Options and accessories: walk-in

 • Type: temperature

محفظۀ آزمون دما کامپکت TPS

-75 °C ... +200 °C | Tenney Junior
برند: TPS
 • Options and accessories: compact

 • Type: temperature

محفظۀ آزمون رطوبت دما کنترل شونده از دور ANGELANTONI

برند: ANGELANTONI
 • Control type: CNC

 • Function: abrasive

 • Material: CBN, diamond

 • Options and accessories: remote-controlled

 • Technology: EDM

 • Type: external cylindrical

 • Type: humidity, temperature

محفظۀ آزمون رطوبت دما کنترل شونده از دور ESPEC

-70 °C ... +180 °C | Platinous J series
برند: ESPEC
 • Options and accessories: remote-controlled

 • Options and accessories: with xenon arc lamp

 • Type: aging

 • Type: climatic, solar simulation

 • Type: humidity, temperature

محفظۀ آزمون رطوبت و دما رومیزی ESPEC

-20 °C ... +150 °C | SU, SH series
برند: ESPEC
 • Options and accessories: bench-top

 • Type: humidity and temperature

 • Type: vacuum

محفظۀ آزمون رطوبت و دما رومیزی ESPEC

10 - 95%, -70°C ... +180°C | BTL-433, BTX-475
برند: ESPEC
 • Options and accessories: bench-top

 • Type: humidity and temperature

محفظۀ خلاء برای وسایل ارتباط فضایی برای شبیه سازی پرواز در ارتفاع ATEQ

CV 250 / CV 400
برند: ATEQ
 • Applications: for avionics instruments, for altitude flight simulation

 • Options and accessories: compact

 • Type: temperature

 • Type: vacuum