باکس تریگر خارجی برای طیف سنج OEM AVANTES

AvaTrigger

برند: AVANTES
  • Configuration: multi-fiber

  • Connection type: bayonet

  • Shape: straight

  • Type: fiber optic