تولید کنندۀ ولتاژ ضربانی HAEFELY

max. 800 kV | SGSA
برند : HAEFELY
 • Electrical output: pulse

 • Electrical output: pulse voltage

 • Other characteristics: USB

ژنراتور پالسی فشار SIKA

P 700.G
برند : SIKA
 • Applications: test

 • Media: hydraulic

 • Other characteristics: mobile

 • Type: 1-screw

مولد امواج الکتریکی مطلق ضربانی با عملکردهای گوناگون پارازیت MARVIN TEST

GX1120
برند : MARVIN TEST
 • Electrical output: pulse, function, noise, arbitrary waveform

 • Measured value: spectrum, signal, noise, phase

 • Other characteristics: combined

 • Other characteristics: dual-channel, PXI card

مولد ضربان B&K

0.1 Hz - 50 MHz, 10 ns - 10 s | 4034
برند : B&K
 • Electrical output: pulse

 • Electrical output: signal

 • Other characteristics: programmable

مولد ضربان BNC

0.0002 Hz - 20 MHz | 588
برند : BNC
 • Applications: for medical applications

 • Electrical output: pulse

مولد ضربان NIDEC-SHIMPO

60, 600, 1000 pulse/rev. digital output
برند : NIDEC-SHIMPO
 • Electrical output: pulse

 • Other characteristics: cost-effective

مولد ضربان WUNTRONIC

max. 400 MHz | TTL
برند : WUNTRONIC
 • Electrical output: pulse

 • Electrical output: ultrasonic pulse

مولد ضربان به شکل موج فرضی کارت PXI NATIONAL INSTRUMENTS

NI PXI-5422
برند : NATIONAL INSTRUMENTS
 • Electrical output: pulse, arbitrary waveform

 • Electrical output: pulse, delay

 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: PXI card

مولد ضربان پيکوثانيه EKSPLA

PGX01 series
برند : EKSPLA
 • Electrical output: pulse

 • Electrical output: pulse, RF

 • Other characteristics: picosecond

مولد ضربان تاخیر دیجیتال SRS

0 - 2 000 s |DG645
برند : SRS
 • Electrical output: arbitrary waveform, pulse

 • Electrical output: delay, pulse

 • Electrical output: pattern, pulse

 • Other characteristics: dual-channel

 • Other characteristics: programmable, digital

مولد ضربان جریان برای کاربرد های مخابراتی EMC

10 - 350 µs, 1 - 5 kA | MIG0305LP3
برند : EMC
 • Applications: for telecom applications

 • Electrical output: current impulse

 • Electrical output: pulse

 • Electrical output: pulse voltage

مولد ضربان عملکرد به شکل موج فرضی TABOR

350 MHz | WS8351
برند : TABOR
 • Electrical output: pulse, frequency, function

 • Electrical output: pulse, function, arbitrary waveform

مولد فراصوتی پالس OPTEL

0.5 - 20 nF, 0.7 - 164 Hz | OPGUD HV
برند : OPTEL
 • Applications: test

 • Electrical output: ultrasonic pulse

 • Media: hydraulic

 • Other characteristics: mobile

 • Type: 1-screw

مولد مغناطیسی EMI SOLUTION

230/415 V AC, 10 - 1500 A
برند : EMI SOLUTION
 • Applications: for telecom applications

 • Electrical output: pulse voltage