مخابره کنندۀ Pt100 دما TURCK

برند :TURCK
 • Input type: Pt100
 • Input type: thermocouple, RTD
 • Mounting: DIN rail mount
 • Mounting: probe head-mounted
 • Output signal: 4-20 mA
 • Output signal: PROFIBUS, analog

مخابره کنندۀ جامع دما 4-20 mA دی اکسید کربن KIMO

0 - 500 ppm, -20 ... 80 °C | COT 210
 برند :KIMO
 • Applications: multi-use

 • Associated function: carbon dioxide

 • Gas type: for oxygen, O2

 • Other characteristics: long-life

 • Output signal: 4-20 mA

 • Technology: electrochemical

مخابره کنندۀ چند متغیرۀ pH رسانایی ORP اکسیژن ENDRESS HAUSER

 برند :ENDRESS HAUSER
 • Measured value: oxygen, ORP, pH, conductivity
 • Other caracteristics: PROFIBUS, two-wire
 • Technology: digital

مخابره کنندۀ دما نصب روی سر 4 سیم آنالوگ ASCON TECNOLOGIC S.R.L

 برند : ASCON TECNOLOGIC S.R.L
 • Input type: RTD, Pt100, 2-wire
 • Mounting: probe head-mounted
 • Technology: infrared, thermocouple

مخابره کنندۀ دما نصب روی سر Pt100 آنالوگ KROHNE MESSTECHNIK

 برند :KROHNE MESSTECHNIK
 • Input type: Pt100

 • Mounting: DIN rail mount

 • Mounting: probe head-mounted

 • Other characteristics: galvanically-isolated, intrinsically safe, programmable

 • Other characteristics: potentiometer

 • Output signal: analog

مخابره کنندۀ دما نصب روی سر RTD آنالوگ MINCO

 برند :MINCO
 • Applications: air

 • Input type: RTD

 • Mounting: DIN rail mount

 • Mounting: probe head-mounted

 • Output signal: analog

 • Output signal: RS-232

مخابره کنندۀ دما نصب روی سر ترموکوپل آنالوگ SIKA

 برند : SIKA
 • Input type: 4-wire, thermocouple
 • Input type: thermocouple
 • Mounting: DIN rail mount
 • Mounting: probe head-mounted
 • Other characteristics: galvanically-isolated
 • Output signal: 4-20 mA

مخابره کنندۀ دما نصب روی سر کاربرد عمومی آنالوگ قابل برنامه ریزی CONAX

533x series
برند :CONAX
 • Input type: Pt1000

 • Mounting: probe head-mounted

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: programmable

 • Output signal: with IO-Link interface

مخابره کنندۀ عمومی دما با واسطۀ ارتباطی IO با نمایشگر دیجیتال کامپکت IFM ELECTRONIC

 برند :IFM ELECTRONIC
 • Other caracteristics: HVAC

 • Other characteristics: with digital display, compact, programmable

 • Output signal: with IO-Link interface

مخابره کنندۀ مقاومتی دما 4-20 mA آنالوگ تفاضلى GHM-MESSTECHNIK

 برند : GHM-MESSTECHNIK
 • Applications: process
 • Input type: resistance, 4-wire, 2-wire
 • Input type: RTD
 • Measured value: pH, conductivity, ORP, dissolved oxygen
 • Other caracteristics: liquid analysis
 • Other characteristics: compact, differential
 • Other characteristics: web-based
 • Output signal: 4-20 mA
 • Output signal: digital

منتقل کننده دمای ریل دی آی ان بلند SIEMENS PROCESS INSTRUMENTATION

برند : SIEMENS PROCESS INSTRUMENTATION
 • Mounting: DIN rail mount

 • Other characteristics: programmable, ATEX

 • Output signal: digital, HART, 4-20 mA

منتقل کننده دمای ریل دی آی ان بلند WEED INSTRUMENT

برند : WEED INSTRUMENT
 • Mounting: DIN rail mount

 • Other characteristics: programmable, ATEX

 • Output signal: digital, HART, 4-20 mA

منتقل کننده دمای ریل دی آی ان بلند مقاومآنالوگدرونا امن R. STAHL

برند :R. STAHL
 • Applications: industrial
 • Display: digital
 • Input type: Pt100
 • Input type: resistance
 • Mounting: DIN rail mount
 • Mounting: probe head-mounted
 • Other characteristics: galvanically-isolated, intrinsically safe, programmable
 • Other characteristics: programmable
 • Other characteristics: stainless steel
 • Technology: RTD

منتقل کننده دمای ریل دی آی ان بلندجهانی آنالوگ ارتعاش CEMB

برند :CEMB
 • Associated function: vibration

 • Input type: thermocouple, Pt100

 • Mounting: DIN rail mount

 • Mounting: probe head-mounted

 • Output signal: analog

منتقل کننده دمای ریل دی آی ان بلندجهانی دیجیتال JUMO

 برند :JUMO
 • Input type: Pt100

 • Mounting: DIN rail mount

 • Other characteristics: robust

 • Output signal: analog

 • Output signal: digital

منتقل کننده دمای ریل دی آی ان بلندجهانی دیجیتال دستگاه سنجش پتانسیل WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG

 برند :WIKA ALEXANDER WIEGAND SE & CO. KG
 • Applications: process
 • Mounting: DIN rail mount
 • Other characteristics: potentiometer
 • Output signal: digital
 • Protection: with thermowell
 • Type: mineral-insulated