میز چرخان افقی شیبدار برای ابزارهای ماشین سی ان سی PEISELER

ZASP 125
برند : PEISELER
 • Applications: for machine tools

 • Applications: for machining centers

 • Operation: CNC

 • Operation: mechanical

 • Operation: pneumatic

 • Other characteristics: ball bearing, high-precision

 • Other characteristics: multi-spindle

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

 • Type: vertical

میز چرخان افقی شیبدار برای فرزکاری سی ان سی UNION

max. 3 000 x 3 000 mm, 10 - 60 t
برند : UNION
 • Applications: for machining centers

 • Applications: for milling

 • Operation: CNC

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز چرخان افقی شیبدار برای مرکز ماشینکاری دستی SANKYO

RT series
برند : SANKYO
 • Applications: for machining centers

 • Operation: automatic

 • Operation: CNC

 • Type: horizontal

 • Type: linear, rotating

میز چرخان افقی شیبدار برای مرکز ماشینکاری سی ان سی KITAGAWA

ø 140 mm | TT140
برند : KITAGAWA
 • Applications: for machining centers

 • Applications: for welding

 • Operation: CNC

 • Operation: motor-driven

 • Operation: motorized

 • Other characteristics: with sub-micro-rad precision

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز چرخان افقی شیبدار برای مرکز ماشینکاری موتوردار SANKYO

max. 100 rpm | DTS series
برند : SANKYO
 • Applications: for machining centers

 • Operation: automatic

 • Operation: CNC

 • Operation: motorized

 • Type: horizontal

 • Type: linear, rotating

میز دوار چرخان خوکار کوچک NORELEM

21160
برند : NORELEM
 • Number of axes: 3-axis

 • Operation: automatic

 • Orientation: rotary

 • Other characteristics: small

 • Product applications: for robots

 • Type: motorized

 • Type: rotating

میز دوار چرخان درایو موتوری کوچک EXPERT

EGD series
برند : EXPERT
 • Number of axes: multi-axis

 • Operation: motor-driven

 • Orientation: rotary

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: small

 • Technology: digital

 • Type: motorized

 • Type: rotating

میز دوار شیب دار یونیورسال برای مرکز ماشین کاری هیدرولیکی دقت بالا EIMELDINGEN

ø 200 - 800 mm | DS series
برند : EIMELDINGEN
 • Applications: for machining centers

 • Operation: hydraulic

 • Other characteristics: high-precision

 • Type: universal

میز گردان چرخنده برای بارگذاری سنگین سروو درایو دقت بالا ISEL

DSH-S
برند : ISEL
 • Applications: for heavy loads

 • Operation: servo-driven

 • Operation: worm gear

 • Other characteristics: high-precision

 • Type: rotating

 • Type: tilting

میز گردان چرخنده برای بارگذاری سنگین موتوردار دقت بالا ISEL

DSH-S Series
برند : ISEL
 • Applications: for heavy loads

 • Operation: motor-driven

 • Operation: servo-driven

 • Other characteristics: high-precision

 • Type: rotating

 • Type: tilting

میز گردان چرخنده برای جوشکاری دستی بلبرینگ FORSTER

برند : FORSTER
 • Applications: for welding

 • Operation: manual

 • Other characteristics: ball bearing

 • Type: rotating, horizontal

میز گردان چرخنده برای فرزکاری هیدرولیک SAUTER

B-axis series
برند : SAUTER
 • Applications: for machining centers

 • Applications: for milling

 • Operation: CNC

 • Operation: hydraulic

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده برای مرکز ماشینکاری سروو درایو IEF

DT
برند : IEF
 • Applications: for heavy loads

 • Applications: for machining centers

 • Operation: motor-driven

 • Operation: servo-driven

 • Other characteristics: high-precision

 • Type: rotating

 • Type: tilting

میز گردان چرخنده برای مرکز ماشینکاری موتوردار VELMEX

B4800TS series
برند : VELMEX
 • Applications: for machining centers

 • Applications: for turning

 • Operation: manual

 • Operation: motor-driven

 • Operation: motorized

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده شیب دار برای فرزکاری سی ان سی HAAS

T5C
برند : HAAS
 • Applications: for conveyors

 • Applications: for milling

 • Operation: CNC

 • Operation: manual

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده شیب دار برای مرکز ماشینکاری سی ان سی INNSE

120 t | PTIFC 2000
برند : INNSE
 • Applications: for machining centers

 • Applications: for milling

 • Operation: CNC

 • Operation: hydraulic

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده شیب دار برای مرکز ماشینکاری موتوردار FTW

SD, ST series
برند : FTW
 • Applications: for heavy loads

 • Applications: for machining centers

 • Operation: magnetic-drive

 • Operation: manual

 • Operation: motorized

 • Other characteristics: small

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده علامت گذاری لیزری سی ان سی TULLIO GIUSI

برند : TULLIO GIUSI
 • Applications: for machining centers

 • Applications: for milling

 • Applications: laser marking

 • Operation: CNC

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده علامت گذاری لیزری سی ان سی موتوردار EXCITRON

7" | MRT7 series
برند : EXCITRON
 • Applications: for machine tools

 • Applications: laser marking

 • Operation: CNC

 • Operation: CNC, motorized

 • Type: horizontal

 • Type: rotating

میز گردان چرخنده موتوردار SMC

max. 10 Nm | LER series
برند : SMC
 • Applications: for milling

 • Operation: CNC

 • Operation: electric

 • Type: rotating