شیر پینچی FISHER

برند:FISHER
3/4", max. 2.4 bar | Baumannâ„¢ 85000
 • Applications: for pharmaceutical applications

 • Function: control

 • Function: regulating

 • Media: for compressed air

 • Operation: manual

 • Operation:with double pneumatic actuator

 • Type: pinch

شیر پینچی Weir Minerals

برند: Weir Minerals MP OB series    
 • Function: flow control

 • Function: regulating

 • Material: stainless steel

 • Media: for slurry

 • Media: solids

 • Operation: air-operated

 • Operation: pneumatic

  • Type: pinch

شیر پینچی آلومینیومی Trelleborg Infrastructure

 برند: Trelleborg Infrastructure
 • Function: control

 • Function: regulating

 • Material: aluminum

 • Media: for liquids

 • Media: for potable water

 • Operation: manual

 • Type: pinch

شیر پینچی الکتریکی ERA-SIB

ERA-SIB  :برند
6 - 15 mm, max. 1.6 bar | TG NF
 • Function: regulating

 • Operation: electric

 • Type: pinch

شیر پینچی با محرک پنوماتیکی دوبل برای هوای فشرده SIRSI METALLISATOR S.P.A.

برند: SIRSI METALLISATOR S.P.A. DN 80 - 200, max. 3.5 bar | PA-2 TN 3022
 • Function: regulating

 • Media: for compressed air

 • Operation: with double pneumatic actuator

 • Type: pinch

شیر پینچی برای دوغاب Bush & Wilton

برند: Bush & Wilton
 • Body:flange

 • Function: control

 • Function: regulating

 • Media: for aggressive media

 • Media: for slurry

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی برای سیالات Nordson ASYMTEK

برند: Nordson ASYMTEK DV-02      
 • Function: dispensing

 • Media: for fluids

 • Operation: lever

 • Operation: manual

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی برای سیلو ها WAMGROUP S.p.A

برند: WAMGROUP S.p.A
VM - VMM
 • Applications: for silos

 • Body: double-flange

 • Function: mixing

 • Material: alloy

 • Material: aluminum

 • Media: for wastewater

 • Type: pinch

شیر پینچی برای فاضلاب EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH

برند: EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH
DN 40 - 200 | QV  
 • Body: double-flange

 • Material: aluminum

 • Media: for wastewater

 • Type: pinch

شیر پینچی برای مایعات Bimba

 • برند: Bimba
 • Function: control

 • Function: regulating

 • Media: for compressed air

 • Media: for liquids

 • Operation: mechanical

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی برای مایعات دو جهته JAKSA SOLENOID VALVES

برند: JAKSA SOLENOID VALVES DLC6    
 • Applications: for process applications

 • Function: control

 • Media: for liquids

 • Media: for slurry

 • Operation: pneumatic

 • Other characteristics: bidirectional

شیر پینچی برای مایعات ساختار پلی آمید Schubert & Salzer Control Systems GmbH

برند: Schubert & Salzer Control Systems GmbH 7071  
 • Body: double-flange

 • Body: polyamide body

 • Function: control

 • Function: mixing

 • Function: shut-off

 • Media: for liquids

 • Number of channels: 2/2-way

 • Operation: electrically operated

 • Operation: pneumatic

 • Operation: spring-return, pneumatic

 • Other characteristics: normally closed, normally open

 • Type: pinch

 

شیر پینچی برای مایعات فلنج دار MOLLET Füllstandtechnik

برند: MOLLET Füllstandtechnik DN 40 - 125, 6 bar | QV-FF  
 • Body: flange

 • Function: control

 • Media: for liquids

 • Operation: manual

 • Type: pinch

شیر پینچی پنوماتیکی برای دوغاب AKO ARMATUREN

برند: AKO ARMATUREN DN10 - DN250  
 • Configuration: straight

 • Function: isolation

 • Material:stainless steel

 • Media: for slurries

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

 • Type: splined

  Type: threaded, splined

شیر پینچی پنوماتیکی برای دوغاب Red Valve

برند: Red Valve class 300 | A series  
 • Function: flow control

 • Media: for slurry

 • Operation: pneumatic

  • Type: pinch

شیر پینچی پنوماتیکی فلنج دار Morsello Inox srl

برند: Morsello Inox srl
DN 80 - 125, PN 10 | 860 series
 • Body: flange

 • Function: control

 • Function: regulating

 • Media: for compressed air

 • Media: for liquids

 • Operation: mechanical

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی پنوماتیکی فلنج دار Warex Valve GmbH

برند:Warex Valve GmbH
DN 50 - 200, max. 4 bar | DQV-F
 • Body: flange

 • Function: control

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی پنوماتیکی فلنج دار برای سیالات ساینده Dansk Ventil Center A/S

برند: Dansk Ventil Center A/S
DN 40 - 250 | 3800
 • Function: blocking

 • Function: regulating

 • Media: for abrasive fluids

 • Media: for liquids

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی دستی برای دوغاب CLA-VAL Automatic Control Valves

برند: CLA-VAL Automatic Control Valves
PV10 series
 • Function: control

 • Function: flow control

 • Function: regulating

 • Media: for slurry

 • Operation: electric

 • Operation: manual

 • Type: pinch

شیر پینچی دستی برای دوغاب Clark

برند:Clark
1/2 - 3" | 22 Dia-Cam series
 • Function: flow control

 • Function: regulating

 • Media: for slurry

 • Operation: electric

 • Operation: manual

 • Type: pinch

شیر پینچی کنترل جریان 3 راهه Sequoia Scientific

برند: Sequoia Scientific
 FlowControl-Sub
 • Function: control

 • Function: flow-control

 • Function: transfer

 • Material: aluminum, stainless steel

 • Media: foodstuffs

 • Media: for cement

 • Number of channels: 3-way

 • Operation: handwheel

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch

شیر پینچی مواد غذایی Omel Bombas e Compressores

برند: Omel Bombas e Compressores NT series
 • Function: control

 • Function: transfer

 • Media: foodstuffs

 • Media: for cement

 • Operation: handwheel

 • Operation: pneumatic

 • Type: pinch