شلنگ EPDM برای آب گرم دمای بالا تمیز کننده PNR

برند:PNR   XUM VT series    
 • Applications: high-temperature, cleaning

 • Material: EPDM

 • Media: for hot water

 

شلنگ EPDM برای محصولات شیمیایی برای صنایع شیمیایی APSOPARTSÂ

برند:APSOPARTSÂ   06.5326.8119    
 • Applications: for the chemical industry

 • Applications: machine

 • Form: round

 • Material: polyester, EPDM

 • Material: PVC

 • Media: for chemical products

 • Other characteristics: smooth

شلنگ الاستومر برای بخار دمای بالا EATON HYDRAULICS

برند:EATON HYDRAULICS    
 • Applications: high-temperature

 • Applications: hydraulic, high-pressure

 • Material: elastomer

 • Material: rubber

 • Media: for steam

 • Media: for water

 • Structure: steel-braided

   

شلنگ لاستیکی SWAGELOK

برند:SWAGELOK
PB-12
 • Applications: conveying, chemical, spray

 • Material: neoprene, synthetic, nylon

 • Material: rubber

 • Media: paint

 • Other characteristics: high-resistance

 

شلنگ لاستیکی برای سیالاتبرای هوای فشرده مکشی CONTITECH

برند:CONTITECH    
 • Applications: food-grade

 • Applications: hydraulic

 • Applications: transfer, brake, pneumatic

 • Material: rubber

 • Media: foodstuffs

 • Media: for fluids, for compressed air

 • Other characteristics: high-pressure

 • Other characteristics: temperature-resistant

شلنگ لاستیکی فشار قوی STENFLEX RUDOLF STENDER GMBH

برند:STENFLEX RUDOLF STENDER GMBH STENFLEXÂ    
 • Applications: for food applications

 • Applications: for heating systems

 • Applications: high-pressure

 • Fluid: for oil

 • Material: rubber

 • Material: rubber, PTFE

 • Media: for chemical products, for oil, for solvents, for abrasive fluids

 • Other characteristics: NBR

   

شلنگ مصنوعی EPDM برای تانکر کامیون ها مواد شیمیایی GATES

برند:GATES   Chem Masterâ„¢ EPDM (125-150)SD    
 • Applications: discharge, suction

 • Applications: for tanker trucks, chemical

 • Applications: mining

 • Material: rubber

 • Material: synthetic, EPDM

 • Media: for compressed air

 • Other characteristics: high-resistance

 

مونتاژ شلنگ هیدرولیک لاستیکی JERGENS INC

برند:JERGENS INC   4000 - 7000 psi    
 • Applications: food-grade

 • Applications: hydraulic

 • Material: rubber

 • Media: foodstuffs

 • Other characteristics: high-pressure