|سلول فشار کمپرس |نوع کلیدی | ندازه گیری گشتاور GEFRAN

5 - 20 kN, IP65 | AM series
برند : GEFRAN
 • Form: button type

 • Form: single-column

 • Other characteristics: OIML, stainless steel

 • Other characteristics: torque

 • Protection level: IP65, rugged

 • Protection level: IP68, hermetically-sealed

 • Type: compression

سنسور با گشتاور دورانی Honeywell

Honeywell (Sensotec, Lebow)
برند : Honeywell
 • Configuration: with flange

 • Other characteristics: non-contact

 • Type: rotary

سنسور ساکن گشتاور چرخشی LORENZ MESSTECHNIK

0.005 - 20 000 Nm | D-2452
برند :LORENZ MESSTECHNIK
 • Other characteristics: high-accuracy, miniature

 • Type: reaction

سنسور ساکن گشتاور چرخشی SCAIME

max. 20 000 Nm | D2452
برند : SCAIME
 • Configuration: shaft-to-shaft

 • Other characteristics: high-accuracy

 • Type: static

سنسور ساکن گشتاور چرخشی با اتصال فلنجی SENSY

max. 10 000 Nm, IP65 | 6100, 6105
برند : SENSY
 • Configuration: with flange connection

 • Other characteristics: IP65

 • Type: static

سنسور گشتاور دورانی با اجزاء الکترونیکی یکپارچه با خروجی دیجیتال SENSOR TECHNOLOGY

ø 6 - 75 mm, 1 - 13 000 Nm | RWT410/420 Series
برند : SENSOR TECHNOLOGY
 • Other characteristics: with digital output, high-accuracy

 • Other characteristics: with integrated electronics, with digital output

 • Type: rotary

سنسور گشتاور دورانی دقت بالا BURSTER

864xx series
برند : BURSTER
 • Configuration: with flange connection

 • Other characteristics: high-accuracy

 • Type: rotary

 • Type: static

سنسور گشتاور دورانی محور چهارگوش NORBAR

max. 1500 Nm
برند : NORBAR
 • Configuration: square drive

 • Configuration: with flange connection

 • Type: dynamic rotary

 • Type: rotary

مبدل گشتاور چرخشی دینامیک با تیر آهن HBM

0.1 - 10 kNm | T12
برند : HBM
 • Configuration: with flange

 • Other characteristics: with digital output

 • Type: dynamic rotary

مبدل گشتاور دورانی RDP

± 0.1 %, 2 712 Nm | STT-QSFK-9 series
برند : RDP
 • Configuration: shaft-to-shaft

 • Configuration: with flange connection

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: high-accuracy

 • Type: static

مبدل گشتاور دورانی دقت بالا INTERFACE

3 - 460 000 Nm | RT10E series
برند : INTERFACE
 • Configuration: square drive

 • Configuration: with flange connection

 • Other characteristics: high-capacity

 • Type: rotary

 • Type: static

مبدل گشتاور دورانی کامپکت APPLIED MEASUREMENTS

max. 1 000 Nm | DRBK series
برند : APPLIED MEASUREMENTS
 • Applications: for boreholes

 • Other characteristics: compact

 • Technology: hydrostatic

مبدل گشتاور دورانی محور چهارگوش INGERSOLL RAND

TR, TS series
برند :INGERSOLL RAND
 • Configuration: square drive

 • Configuration: with flange connection

 • Configuration: with flange, square drive

 • Type: rotary

 • Type: static