نشانگر مغناطیسی سطح روغن نشانگر مدرج CEDASPE

max. 250 V, 3 A | IMLO series
برند : CEDASPE
 • Display: dial indicating

 • Display: digital

 • Fluid: liquid

 • Fluid: oil

 • Technology: magnetic

 • Technology: ultrasonic

نشانگر مغناطیسی سطح برای مایعات قرائت مستقیم BESTA

34000E-A, 34000E-K
برند : BESTA
 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Fluid: oil

 • Other characteristics: flange, stainless steel, for tanks

 • Technology: magnetic

نشانگر سطح مایع مناسب سیالات قرائت مستقیم NIVELCO

max. 5 500 mm, max. 100 bar | NIVOFLIP
برند : NIVELCO
 • Display: analog

 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Other characteristics: for tanks

 • Technology: bypass

 • Technology: electronic

نشانگر سطح مایع مناسب سیالات قرائت مستقیم KOBOLD

max. 4 m, max. 4 bar | NBK
برند : KOBOLD
 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Other characteristics: plastic

 • Technology: bypass

نشانگر سطح مایع مناسب سیالات قرائت مستقیم CONBRACO INDUSTRIES

3/8 - 1/2", 125 psig | 20-100
برند : CONBRACO INDUSTRIES
 • Display: digital

 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Other characteristics: portable

 • Technology: bypass

 • Technology: ultrasonic

نشانگر سطح روغن آنالوگ ELESA

HGFT
برند : ELESA
 • Display: analog

 • Fluid: liquid

 • Fluid: oil

 • Other characteristics: for tanks

 • Technology: radar

 • Technology: visual

سنجش فراصوتی سطح انباشت برای مایعات دیجیتال برای مخازن ROTOTHERM

max. 3 000 mm, -20 ... +125 °C | Vessel Check ST1 series
برند : ROTOTHERM
 • Display: digital

 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Other characteristics: for tanks

 • Technology: float

 • Technology: ultrasonic

ابزاز سنجش بالا آمدن سطح مایع برای سیالات قرائت مستقیم برای دیگ های بخار CLARK-RELIANCE

10 000 psi
برند : CLARK-RELIANCE
 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: for boilers

 • Technology: optical, electric

ابزار سنجش سطح مایع قرائت مستقیم فرمان یار برای مخازن ENDRESS HAUSER

max. 18.5 m, -20 °C ... +100 °C | Prothermo NMT532
برند : ENDRESS HAUSER
 • Fluid: liquid

 • Other characteristics: for tanks

 • Technology: electronic

ابزار اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک برای مایعات دیجیتال SUCO VSE FRANCE

max. 3 000 mbar | TCG2000
برند : SUCO VSE FRANCE
 • Display: digital

 • Display: direct-reading

 • Fluid: liquid

 • Fluid: oil

 • Other characteristics: flange

 • Technology: hydrostatic