ایستگاه آزمون پیتوت ایستایی آشیانۀ آسفالته ATEQ

ADSE 543
برند: ATEQ
 • Operation: manual, pneumatic

 • Other characteristics: for aeronautical applications, hangar and tarmac

 • Test material: for vertical speed indicator, for altimeter, for airspeed indicator

 • Test type: static, Pitot

ایستگاه آزمون شلنگ CLAVEL

BE 100A
برند: CLAVEL
 • Other characteristics: automatic

 • Test material: hose

 • Test type: multi-parameter

ایستگاه آزمون شلنگ TECHMAFLEX

S Test 2500 - BE 2500
برند: TECHMAFLEX
 • Test material: cable sheath and core insulation

 • Test material: hose

 • Test type: multi-parameter

ایستگاه آزمون عدم نشتی فیلتر HEPA DONALDSON

FTC
برند: DONALDSON
 • Applications: test

 • Material: brass

 • Media: water, hydraulic

 • Operation: electrically-powered

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: compact

 • Test material: HEPA filter

 • Test type: leak-proofing

 • Type: impeller

ایستگاه تست کاتالیزور THERMO

TPDRO 1100
برند: THERMO
 • Operation: pneumatic

 • Test material: for catalyzers

 • Test type: multi-parameter

ایستگاه سنجش تولید EFS

PCR
برند: EFS
 • Operation: hydraulic

 • Other characteristics: for production, automatic

 • Other characteristics: for workshops

 • Other characteristics: vertical

 • Test material: electric armature

 • Test material: hose

 • Test type: multi-parameter

 • Test type: quality

پمپ با آماده سازی خودکار دیافراگم آزمون برای مایعات KNF

max. 350 ml/min, max. 16 bar | NF 2.35
برند: KNF
 • Applications: test

 • Media: for liquids

 • Test material: for motors

 • Type: diaphragm, self-priming

پمپ با پيستون شناور آزمون چند سیالی سه تايى GARDNER DENVER

max. 17 852 psi, max. 929 gpm | GD-1000Q series
برند: GARDNER DENVER
 • Applications: test

 • Operation: pneumatic

 • Other characteristics: triplex

 • Test material: for catalyzers

 • Test type: multi-parameter

 • Type: plunger

پمپ جابجایی مثبت تست هیدرولیکی آب WIKA

CPP700-H, CPP1000-H
برند: WIKA
 • Applications: process, for TOC measurement

 • Applications: test

 • Domain: laboratory

 • Material: stainless steel, brass

 • Media: water, oil, hydraulic

 • Other characteristics: compact

 • Type: positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت تست هیدرولیکی فشار قوی HI-FORCE

HPX series
برند: HI-FORCE
 • Applications: test, high-pressure

 • Media: for fluids, hydraulic

 • Operation: manual

 • Type: positive-displacement

پمپ جابجایی مثبت تشت فشار هیدرواستاتیک RIDGE

1450
برند: RIDGE
 • Applications: hydrostatic pressure test

 • Applications: process, handling, transfer

 • Media: for adhesives, for viscous fluids

 • Media: slurry, for high viscosity fluid

 • Type: positive-displacement

 • Type: rotary vane, positive-displacement, self-priming

پمپ دنده اى آزمون برای مایعات با گرانروی بالا فولاد ضد زنگ MAAG

0.1 - 2 400 l/min | cinox®, therminox®
برند: MAAG
 • Applications: chemical process

 • Domain: for pharmaceutical applications

 • Material: stainless steel

 • Media: for aggressive media, for high viscosity fluid

 • Other characteristics: avionics

 • Other characteristics: corrosion-resistant

 • Type: gear

پمپ دیافراگمی آزمایش برای مایعات آزمایشگاه THOMAS

1510 series
برند: THOMAS
 • Applications: for spraying

 • Applications: medical, laboratory, industrial

 • Applications: suction

 • Domain: for printing industry, laboratory

 • Lubrication: oil-free

 • Media: for fluids, hydraulic

 • Media: for gas, for liquids

 • Number of stages: single-stage

 • Operation: electrically-powered

 • Other characteristics: high-speed, modular, constant-pressure

 • Other characteristics: low-noise

 • Other characteristics: oil-free

 • Technology: diaphragm

 • Type: diaphragm

 • Type: double-diaphragm

پمپ گریز از مرکز تست آب تک مرحله ای FLOWSERVE

LPN
برند: FLOWSERVE
 • Applications: test

 • Media: water

 • Other characteristics: single-stage, double-aspiration

 • Type: centrifugal

دستگاه آزمون کشش سیستم دستی ANDILOG

max. 1000 N | BAT1000
برند: ANDILOG
 • Operation: manual

 • Test type: traction, compression, tension/compression, force, peel force

دیاگ هوا پیما AEROFLEX

100 KHz - 3000 MHz | ATB-7300
برند: AEROFLEX
 • Applications: test

 • Domain: petrochemical

 • Media: for natural gas

 • Other characteristics: avionics

 • Other characteristics: in-line, vertical

 • Type: centrifugal

میز آزمون موتور ولتاژ پایین DC BALANCE

40 - 180 mm, 500 - 5000 rpm | BTM5
برند: BALANCE
 • Options: grease

 • Test material: large-bearing

 • Test material: low-voltage DC motor

میز تست فشار کمپرس اصطکاک افقی موتوری NIDEC-SHIMPO

100 lb | FGS-100PXH
برند: NIDEC-SHIMPO
 • Operation: manual

 • Operation: motorized

 • Other characteristics: automatic, power-operated, mobile, for laboratories, digital, for assembly lines, digital readout

 • Test type: fatigue, traction, peel, compression, tension/compression, tensile, shearing resistance, constant load, force, for burst testing, burst, endurance, peel force, displacement force, friction

 • Test type: force, compression

 • Test type: traction, compression

میز تست ماشین الکتریکی آرماتور MARPOSS

40 - 180 mm, 500 - 5000 rpm | BTM5
برند: MARPOSS
 • Operation: hydraulic

 • Other characteristics: for workshops

 • Other characteristics: vertical

 • Test material: electric armature

 • Test material: hose

 • Test type: quality

میز تست مرکز یاب MICROPLANÂ

BC
برند: MICROPLANÂ
 • Applications: test

 • Domain: sanitary

 • Media: for beverages

 • Orientation: horizontal-axis

 • Test type: concentricity

 • Type: centrifugal, self-priming

میز تست موتوربرای آزمایشگاه MAGTROL

max. 4 mN.m, 4 W | Micro Dyne
برند: MAGTROL
 • Operation: manual

 • Other characteristics: for laboratories

 • Other characteristics: horizontal

 • Test material: for motors

 • Test type: displacement force

 • Test type: tension/compression