( چراغ ) روشنایی اضطراری لوله ای شکل ( LED ) ال ای دی IP68 SAMMODE

IP68, IK10, -20°C ... +30°C,76.9lm | MAXWELL 100 LSC EVAC

برند: SAMMODE

 • Applications: for hazardous locations

 • Configuration: pendant

 • Configuration: tubular

 • Illumination technology: incandescent

 • Illumination technology: LED

 • Protection level: explosion-proof

 • Protection level: IP68

( روشنایی ) چراغ ایمنی ( LED ) ال ای دی مقاوم به آتش خروجی اضطراری LEDTRONICS

EXL series

برند: LEDTRONICS

 • Applications: emergency exit

 • Configuration: surface-mounted

 • Illumination technology: LED

 • Other characteristics: high-efficiency

 • Protection level: flame-retardant

حلقه سیگنال دهی اتوماتیک گردان برای موانع منطقه ای NORMAF

برند: NORMAF

 • Applications: for zone barriers

 • Configuration: swiveling

 • Drive mechanism: retracting

 • Options: custom SMS GPRS

 • Type: GSM

 • Type: signaling

روپوش محافظ CHEP

برند: CHEP

 • Applications: for airports

 • Function: analysis

 • Product applications: baggage

روشنایی اضطراری سطح ( LED ) ال ای دی IP54 APSOPARTSÂ

230 VAC | 05.6040.8000

برند: APSOPARTSÂ

 • Applications: for furniture

 • Applications: shafts

 • Configuration: portable, surface

 • Function: friction

 • Illumination technology: LED

 • Material: steel, elastomer

 • Protection level: IP54

 • Type: air

روشنایی اضطراری نصب شده در سطح ( LED ) ال ای دی ضد انفجار STAHL

IP65, 1.5 - 3 h, ATEX, IECEx | 6018 series

برند: STAHL

 • Applications: emergency exit

 • Configuration: surface-mounted

 • Illumination technology: fluorescent

 • Illumination technology: LED

 • Protection level: explosion-proof

سرعت گیر جاده FRONTIER PITTS

برند: FRONTIER PITTS

 • Applications: for night vision

 • Options: combustion engine, for smartphone cameras

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: NIR

 • Type: surveillance

قرقره خواباندن کابل نول در زمین فنر تا شو کاملا محفوظ REELCRAFT

50 ft | G 3050

برند: REELCRAFT

 • Configuration: fully-enclosed

 • Drive mechanism: spring, retractable

 • Other characteristics: corrosion-resistant, steel

 • Type: grounding

قرقره خواباندن کابل نول در زمین میلنگ دستی فنر ثابت HANNAY

GCR 10-17-19

برند: HANNAY

 • Applications: indoor

 • Configuration: fixed

 • Drive mechanism: hand crank

 • Options: flameless

 • Other characteristics: networked

 • Sensor: CCD

 • Spectrum: infrared

 • Type: grounding

 • Type: surveillance

محافظت فیزیکی و شیمیایی از پوست EVONIK

برند: EVONIK

 • Configuration: surface-mounted

 • Illumination technology: LED

 • Options: pallet

 • Protection level: explosion-proof