بانک بارDC قابل حمل SIMPLEX

12 - 32 V, 70 - 150 A | Watt-Muncher
برند: SIMPLEX
 • Options: DC, portable

 • Options: water-cooled

بانک جریان بارثابتDC EAGLE EYE

LB-24/36/48-150/225/300CC
برند: EAGLE EYE
 • Options: constant current

 • Options: constant current, DC

بانک جریان بارثابتDC EAGLE EYE

LB-24/36/48-250/375/500
برند: EAGLE EYE
 • Options: constant current

 • Options: constant current, DC

منبع قابل حمل نیرو AC ولتاژ متوسط SIKES

AC1KV-35KV | 100KVA-6MVA | IP55 | three phase |MV series
برند: SIKES
 • Options: AC, medium-voltage, IP55, 3-phase

 • Options: portable, AC, medium-voltage, IP55, 3-phase

 • Options: test, for generators, HP, 3-phase

منبع قابل حمل نیرو COUDOINT

28 - 32 V, 4 000 W | ET1506
برند: COUDOINT
 • Options: DC, portable, AC, laboratory

 • Options: portable

 • Options: resistive

منبع قابل حمل نیرو SIMPLEX

12 - 125 V, 10 - 20 kW | Swift-e
برند: SIMPLEX
 • Options: DC, portable

 • Options: water-cooled

منبع نیرو برای آزمایشگاه COUDOINT

120 - 127 V, 4 000 W | ET1519
برند: COUDOINT
 • Options: DC, portable, AC, laboratory

 • Options: resistive

منبع نیرو برای مولد HP آزمون SIKES

AC400V-13KV |500KVA-6MVA | FCC CE | three phase |RL series
برند: SIKES
 • Options: AC, medium-voltage, IP55, 3-phase

 • Options: test, for generators, HP, 3-phase

منبع نیروی مقاومتی SIKES

DC1KV-35KV | 100KW-6MW | DV series
برند: SIKES
 • Options: IP55, UPS, for generators, resistive, DC

 • Options: resistive